Velkommen til boklansering: Halvor Moxnes - Historien om Jesus

Hvordan blir Jesus presentert i Bibelen? Og hvordan er Jesus  blitt forstått og formidlet gjennom tidene?  Moxnes er en anerkjent bibelteolog internasjonalt. I denne boken gir han oss også et innblikk i Jesusbilder  i nyere norsk kunst og kulturliv, som i avsnittet «Jesus fra Arne Garborg til Bjørn Eidsvåg».

Utsnitt av forsiden på boken "Historien om Jesus" , Verbum Forlag, 2017.

Program

  • Velkommen ved dekan Aud. V. Tønnessen 
  • Innledning ved forfatter professor Halvor Moxnes
  • Panelssamtale:
    • Bjørn Eidsvåg - Med forestillingen "Etterlyst: Jesus" har Eidsvåg satt ny fart i debatten om Jesus i Norge.
    • Bernt Hagtvet - Professor i statsvitenskap, ekspert på totalitære bevegelser, som nazismen,  og deres ideologier.
    • Hilde Brekke Møller - Studiedirektør på MF med doktorgrad  på den jødiske Jesusforskeren Geza Vermes.

Samtalen ledes av redaktør for boken, Petter Skippervold

Om boken

I boken Historien om Jesus viser Halvor Moxnes hvordan Jesus ikke bare er en bibelsk og historisk skikkelse, men også en del av europeisk tankegods og ideologiske strømninger. Han forteller engasjerende om hvordan Jesus har blitt forstått og formidlet gjennom tidene – i evangeliene og tidlig kristendom, i beskrivelser av Jesus i jødiske skrifter og i Koranen, gjennom middelalderen og til vår egen tid, med den sterke interessen for «den historiske Jesus».

Med tolkninger av Arne Garborg,  Henrik Sørensen og Bjørn Eidsvåg reiser Moxnes også spørsmålet om det finnes en norsk forståelse av Jesus.

Fotoutstilling

I forbindelse med boklanseringen kan du også se fotoutstillingen  "Hvor skjer Jesus?"  av fotografen  André Clemetsen med teologen Halvor Moxnes. Utstillingen aktualiserer temaer fra forestillingen med Bjørn Eidsvåg , "Etterlyst Jesus".og den verdidebatten den har skapt.

Skaperne av utstillingen sier: "Vi vil vise mennesker som representerer Jesu måte å handle på – uavhengig av om det skjer innenfor eller utenfor en kristen bekjennelse. Koblet sammen med Jesu ord i evangeliene, vil fotografiene utfordre til ettertanke og debatt om hva Jesu måte å handle på kan bety i vårt samfunn i dag. "

Finn frem

Finn oss på Google Maps og planlegg reisen med Ruter.no 

Om Halvor Moxnes

Bilde av Halvor Moxnes, Foto: Alexander Tufte Wetherilt
Foto: Alexander Tufte Wetherilt

Halvor Moxnes er professor emeritus ved Teologisk Fakultet, Universitet i Oslo. Han er en internasjonalt anerkjent bibelforsker som har skrevet en rekke bøker og arbeidet mye med formidling gjennom ulike medier. Denne boken er en oppfølging av den kritikerroste Historien om Det nye testamentet fra 2015, nå i 3. opplag!

Mer om Halvor Moxnes

Publisert 18. okt. 2017 15:51 - Sist endret 2. nov. 2017 01:02