Boklansering: The Eucharist – Its Origins and Contexts

Verket inviterer leseren til ny innsikt både i opprinnelsen og utviklingen av den kristne nattverden, og den religiøse og kulturelle bakgrunnen for hellige måltider og fellesskapsmåltider i antikken generelt.  

Verket består av tre bind og inneholder bidrag fra rundt 70 forskere fra hele verden. Forskerne kommer fra en rekke ulike fagtradisjoner som blant annet historie, antropologi, religionshistorie, kunsthistorie, bibelfag, egyptologi og arkeologi.

Prosjektet har samlet perspektiver og kunnskap om nattverden og hellige måltider i antikken med et enestående omfang, og med et sterkt fokus på faglig bredde og tverrfaglig samarbeid.   

Lanseringen er åpen for alle, hjertelig velkommen!

Program:

  • Åpning og hilsen ved prodekan Hallgeir Elstad
  • Presentasjon av bokverket ved David Hellholm
  • Kort presentasjon av prosjektets oppstart og første konferanse i Kiel 2012 ved Dieter Sänger 
  • Kort orientering om publiseringsprosessen ved Felix John 
  • Kort presentasjon av prosjektets andre konferanse på Lesbos i 2013 ved Tor Vegge
  • Omtale av bokverket ved Svein Aage Christoffersen 
  • Respons og spørsmål fra salen

Kaffepause underveis!

Lanseringen skjer i forbindelse med semestermøte i Norsk Nytestamentlig Fagforum (NNTFF).

Presentasjon av verket på forlagets nettsider.

Arrangør

Det teologiske fakultet og Norsk Nytestamentlig Fagforum
Publisert 11. sep. 2017 16:47 - Sist endret 13. sep. 2017 12:40