2017

Tidligere

Tid og sted: 21. des. 2017 17:0018:00, Oslo domkirke, krypten

Foredrag av Tarald Rasmussen, professor i kirkehistorie og spesialist på Luther

Moderator: Elisabeth Thorsen

Tid og sted: 19. des. 2017 11:15, Domus Theologica, auditorium U40

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 6. des. 2017 11:3012:30, Domus Theologica, Foajeen

Velkommen til juletreåpning på TF

Tid og sted: 9. nov. 2017 09:0018:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Velkommen til dagsseminar om reformasjonens virkningshistorie i et nordisk komparativt perspektiv! Gjennom korte foredrag spør vi hvordan reformasjonen kom til å prege og endre teologi, sosialomsorg, kultur, arkitektur, undervisning og jus.

Tid og sted: 2. nov. 2017 17:0020:00, Teologisk Bibliotek, Domus Theologica

Hvordan blir Jesus presentert i Bibelen? Og hvordan er Jesus  blitt forstått og formidlet gjennom tidene?  Moxnes er en anerkjent bibelteolog internasjonalt. I denne boken gir han oss også et innblikk i Jesusbilder  i nyere norsk kunst og kulturliv, som i avsnittet «Jesus fra Arne Garborg til Bjørn Eidsvåg».

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:0011:30, Rom 305, Domus Theologica

Professor Gerhard van den Heever, University of South Africa, Pretoria, holder gjesteforelesning om temaet "Hybrid Identities: An Early Christian Cult Group Taking Shape in the Context of Roman Imperial Cult".

Tid og sted: 15. okt. 2017 14:0015:30, HL-senteret, Huk Aveny 56

Forholdet mellom Jesus og jødene har alltid stått i sentrum for relasjonene mellom den kristne majoriteten og den jødiske minoriteten i Europas historie. Eksempler er anklagene om at "jødene drepte Kristus" og teoriene om "den ariske Jesus" fra Hitlertidens Tyskland.

Tid og sted: 30. sep. 2017 13:0015:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Hvordan vi oppfatter og verdsetter mennesket er avgjørende for et samfunns verdier. Verdier er veivisere for holdninger og handlinger. Hvordan kan menneskesyn og verdisyn mobiliseres mot alle former for vold?

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0015:00, Teologibiblioteket, Domus Theologica

Verket inviterer leseren til ny innsikt både i opprinnelsen og utviklingen av den kristne nattverden, og den religiøse og kulturelle bakgrunnen for hellige måltider og fellesskapsmåltider i antikken generelt.  

Tid og sted: 12. sep. 2017 11:0013. sep. 2017 13:00, Lysebu

Seminaret har historisk og tverrfagleg innretting. Det tar for seg tre viktige sider ved reformasjonen i Skandinavia gjennom bidrag frå ekspertar innanfor aktuelle fagfelt: Reformasjonens historieskriving, Reformasjon og språket og Reformasjon av lovverket

Tid og sted: 25. aug. 2017 16:0018:00, Domus Theologica

Hvilken rolle spiller religion for religiøst betingede radikaliseringsprosesser? Og hvilken religions- og teologikompetanse behøves for å kunne jobbe med avradikalisering for denne gruppen mennesker?

Tid og sted: 23. aug. 2017 10:0012:00, Teologibiblioteket, Domus Theologica

Bli med å feire et nytt bibliotek og et nytt semester med taler, kake og foredrag!

Tid og sted: 20. juni 2017 11:15, Domus Theologica, auditorium U40

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 9. juni 2017 12:0015:00, rom 305, Domus Theologica
Tid og sted: 27. apr. 2017 08:4528. apr. 2017 14:45, Domus Theologica

TF arrangerer 27.-28. april det årlige seminaret for norske og svenske doktorgradsstipendiater. 35 deltagere fra Gøteborg, Lund, Uppsala, MF, TF og VID/Stavanger er samlet for å diskutere prosjekter som på ulike vis utforsker Det nye testamentet og annen tidlig-kristen litteratur.

Tid og sted: 22. apr. 2017 15:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Reformasjonshistorien rommer personer og bevegelser som dels var i konflikt med Luther og som dels ble forfulgt av både reformatoriske og katolske myndigheter.

Tid og sted: 12. mars 2017 11:0016:00, Norsk Folkemuseum

I forbindelse med 500-årsjubileet for reformasjonen åpner Norsk Folkemuseum en ny utstilling om reformasjonen. 

Tid og sted: 9. mars 2017 11:3012:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Friedrich Nietzsche og moderne religionskritikk. Forelesning på Åpen dag ved Marius Timmann Mjaaland

Tid og sted: 9. mars 2017 10:4511:15, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Denne miniforelesningen tar opp viktige samtidige og "historiske" innfallsvinkler til å forstå forholdet mellom religion og sex. Kan sex være religiøst? Forelesning på Åpen dag ved Nina Hoel

Illustrasjonsbilde
Tid og sted: 17. feb. 2017 18:0019:30, Domus Theologica, U40

Hva er rommet for kunstnerisk behandling av holocaust?

Tid og sted: 31. jan. 2017 08:4510:10, Vestibylen, Domus Theologica

Hva er det Lukasevangeliet vil - med Jesus, med de første kristne og med oss? Og hvordan kan vi forstå disse tekstene i dag? Hva skjer når femten mennesker med ulik bakgrunn, alder og kjønn leser Lukasevangeliet?

Tid og sted: 18. jan. 2017 09:0012:00, Domus Theologica, auditorium U40

I et stadig mer pluralistisk samfunn utfordres akademia og politikere til å gjennomtenke hva slags kompetanse og kunnskap som trengs for en god samfunnsutvikling. Spørsmål om kjønnslikestilling og religionsfrihet, om religiøse og sekulære verdier, og om legitim og illegitim religiøs praksis er viktige å diskutere. Musikalske innslag ved Valkyrien Allstars