2015

Tidligere

Tid og sted: 16. des. 2015 11:15, Domus Theologica, auditorium U40

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 29. okt. 2015 11:1512:00, U40, Domus Theologica

I mai 2015 måtte Hadia Tadjik kommentere sitt ekteskap med en ikke-muslim i Aftenposten. Et av poengene som skinte klarest i Tadjiks svar var det at hun omtalte Gud som kvinne. Hun skrev «Andre kan ikke definere min religion for meg. Jeg er født med et hode, og liker å bruke det. Hvis Gud ikke er enig, blir Hun og jeg nødt til å snakke sammen. Lenge.» Så det store spørsmålet: Er Allah en kvinne? Siden når?

Tid og sted: 29. okt. 2015 10:1511:00, U40, Domus Theologica

Etter drapene i Regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli kom store menneskegrupper sammen, for eksempel ved Oslo domkirke og på Rådhusplassen. Var dette et uttrykk for demokrati? Hva betyr det at «gatene ble fylt med kjærlighet»?

Tid og sted: 29. okt. 2015 09:1510:00, U40, Domus Theologica

2015 har blitt et historisk år for latinamerikansk kristendom. Latin-Amerikas første pave saligkåret erkebiskopen fra El Salvador, Oscar Romero – det kanskje fremste symbolet på den kontroversielle frigjøringsteologien

Tid og sted: 10. sep. 2015 19:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Gjennom to år brevveksler agnostikeren Karsten Alnæs og teologen Notto R. Thelle om temaer hentet fra Jesu lignelser. Lignelsene berører dem uventet sterkt.

Tid og sted: 31. aug. 2015 11:0014:00, Domus Theologica

"Turning Christianity upside down: Mary Magdalene pilgrimages as forms of social and religious critique". Italian anthropologist Anna Fedele will be giving the 5th Aasta Hansteen Lecture on Gender and Religion

Tid og sted: 28. aug. 2015 17:3019:30, Auditorium U40, Domus Theologica

I boken 'Guds lobby' viser forfatter og religionsviter Ingrid Vik hvordan kristenkonservative krefter har skaffet seg sterkere innflytelse i samfunnet over de siste årene gjennom en bevist strategisk nytenkning. Dette reiser flere spørsmål: Hva gjør det med kristen-Norge å ha fått en såpass aktiv ytre høyrefløy? Hvordan skal Kirken, både i vid og konkret forstand, forholde seg til denne utviklingen? Gjør dette kristendommen mer politisk, og er det et gode?

Tid og sted: 19. aug. 2015 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40

Onsdag 19. august ønsker dekan Aud Tønnessen studenter og ansatte velkommen til et nytt semester på TF!

Tid og sted: 16. aug. 2015 11:0012:00, Slottskapellet
Tid og sted: 19. juni 2015 11:15, Domus Theologica, auditorium U40

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 12. mars 2015 12:1512:45, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Det er i disse dager femti år siden en av de viktigste hendelsene i den amerikanske borgerrettighetskampen, nemlig marsjene mellom Selma og Montgomery i de amerikanske sørstatene, som ble ledet av Martin Luther King Jr. Så vel den amerikanske borgerrettighetskampen som kampen mot apartheid i Sør-Afrika hadde knapt nok vært mulig uten mobilisering fra ulike religiøse ledere. Samtidig er det liten tvil om kristne og religiøse forståelser har spilt en sentral rolle i rasisme, kolonialisme, antisemittisme og islamofobi opp igjennom tiden. Dette foredraget tilbyr et innblikk i forholdet mellom religion, rasisme og antirasisme.

Foreleser: Sindre Bangstad

Tid og sted: 12. mars 2015 11:3012:00, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Noen mener at religion er en viktig årsak til konflikter. Andre mener at bare de som har fredelige hensikter er "ekte religiøse". Er det så enkelt? Forelesningen gir et raskt innblikk i noen av de viktigste problemstillingene som må undersøkes når temaet er krig, fred, religion og politikk og sånn...

Foreleser: Vebjørn Horsfjord

Tid og sted: 12. mars 2015 10:4511:15, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

Bibelen har kommet tilbake med ny styrke til Hollywood. Gjennom eksempler fra film, musikk og animasjon vil forelesningen vise hvordan Bibelen og Jesus-figuren fremstilles i den kommersielle kulturen som norsk ungdom konsumerer i stort monn. Forelesningen vil problematisere disse visuelle fremstillingene av Jesus i en flerreligiøs verden hvor grenser kontinuerlig flyttes og forhandles om i forhold til respekten for det hellige.

Foreleser: Ole Jakob Løland

Tid og sted: 25. feb. 2015 14:0017:00, U40. Domus Theologica

Angrepet på Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris har reist en diskusjon om religionskritikkens plass og uttrykk i dagens flerkulturelle samfunn. Er svaret på angrepet mer kritikk eller mindre, økt dristighet eller mer forsiktighet?

Tid og sted: 21. jan. 2015 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Onsdag 21. januar ønsker dekanen studenter og ansatte velkommen til et nytt semester på TF!

Tid og sted: 18. jan. 2015 11:0012:00, Slottskapellet

Det nye semesteret markeres med gudstjeneste for alle studenter i Oslo.