Aktuelle saker - Side 2

Publisert 7. nov. 2016 15:56

Torsdag 3. november døde Turid Karlsen Seim etter lengre tids sykdom. Hun døde på Akerselva sykehjem, hvor hun oppholdt seg de siste ukene.

Publisert 28. okt. 2016 18:38

Forskere og PhD-studenter fra fire kontinenter var samlet i Brasil til felles seminar i slutten av oktober. Neste år avholdes det årlige seminaret i Oslo.

Publisert 7. okt. 2016 12:21

Thomas Arentzen ble ansatt som post.doc. ved fakultetet høsten 2015. Våren 2016 tilbrakte han ved Ivy League-universitetet Brown sammen med familien.

Publisert 3. okt. 2016 11:42

-Når ledere fra en rekke ulike trossamfunn samles, former de hverandre, sier Oddbjørn Leirvik. Han har i snart 10 år stått i spissen for et unikt kurstilbud for religiøse ledere i Norge.

Publisert 25. aug. 2016 15:03

22. august døde Per Lønning. Denne nekrologen er skrevet av Kjetil Hafstad, Svein Aage Christoffersen og Trygve Wyller, og stod på trykk i Vårt Land 25. august.

Publisert 24. aug. 2016 11:53

Forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR) arrangerte i juni sin første sommerskole. I oktober er det klart for det neste seminaret, denne gangen i Athen.

Publisert 3. mai 2016 15:17

Fakultetet står i spissen for en storstilt forskerskolesatsing i samarbeid med fagmiljøer innen jus, humanistiske fag og teologi. I juni er det avspark for den første sommerskolen.

Publisert 20. apr. 2016 12:44

Kirkerådets nye leder har selv sin utdanning fra TF, og har i mange år vært ekstern representant i fakultetsstyret. Som leder ønsker hun å bidra til en åpen og inkluderende kirke. Hun trekker frem kompetansen og kunnskapen de kirkelige utdanningene gir som avgjørende for kirkens utvikling også i fremtiden.

Se hele intervjuet:

Publisert 6. apr. 2016 13:58

Vår sterke og energiske kollega, Kari Elisabeth Børresen, døde i går i ettermiddag på Diakonhjemmet sykehus etter en tids sykdom.

Publisert 13. mars 2016 18:42

HERA (Humanities in the European Research Area) Joint Research Programme Board har sluttbehandlet søknader til annen runde av satsingen ”Uses of the Past”. Prosjektet Protestant Legacies in Nordic Law. Prosjektet Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law, hvor TF er en av partnerene fikk fikk finansiering.

Publisert 2. mars 2016 13:47

Saman med fleire andre norske og skandinaviske universitet og høgskular har TF siden 2009 vore med i The national interdisciplinary Research School Religion-Values-Society(RVS).  I fjor haust vart det kjend at samarbeidet  har fått ei tildeling frå Norges forskingsråd som nasjonal forskarskule, frå 2016 til 2023.

Publisert 17. feb. 2016 09:53

Jes Fabricius Møller er ansatt som professor II ved Det teologiske fakultet. Han vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900», som er en del av storsatsningen UiO:Norden.

Publisert 15. jan. 2016 14:52

Det er med sorg vi har motteke meldinga om at Berge Furre er død. Med han er ein god kollega og ein viktig person for Det teologiske fakultet borte. Han vart kalla til fakultetet i 1991 som professor i teologi (kyrkjehistorie) og gjekk av for aldersgrensa i 2007.

Publisert 12. jan. 2016 21:28

Fakultetet mottok i dag den triste beskjeden om at professor emeritus Berge Furre gikk bort mandag ettermiddag.

Publisert 23. nov. 2015 15:55

Sammen med Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet skal TF undersøke de historiske forutsetningene for fremveksten av ulike offentligheter i de nordiske landene.

Publisert 16. nov. 2015 09:59

Ronald L. Grimes festet inntrykk fra REDO-konferansen om 22. juli til film. Filmen viser klipp fra både utøya og regjeringskvartalet.

Publisert 21. sep. 2015 17:31

Trolldom og teologi står på agendaen når fakultetets nyeste stipendiat gir seg i kast med sin avhandling. Helge Staxrud var ferdig med sin cand.theol.-grad i juni, og allerede i august startet han i sin nye stilling ved fakultetet. Han er tilknyttet forskningsprosjektet The ambiguous memory of Nordic Protestantism (MEMORY).

Publisert 12. sep. 2015 13:46

Både studenter og ansatte lar seg engasjere av det forestående kirkevalget, og valget er en «snakkis» i gangene. Særlig saken om vigsel av homofile og lesbiske har mobilisert miljøene på TF, særlig siden forrige Kirkemøte.

Publisert 10. sep. 2015 15:49

Etter å ha tilbrakt de siste 12 årene i Canada har Anders Runesson kommet til  Oslo og er i full gang ved fakultetet. I sommer startet han opp i sitt nye professorat.

Publisert 10. sep. 2015 15:03

22. juli forandret Norge for alltid. Men hva gjorde terrorhendelsen egentlig med oss? Hvem og hva ble angrepet, og hvordan svarte vi? Gjør det noen forskjell hvordan hendelsen minnes? Hva står på spill for demokrati og samfunn?

Publisert 14. aug. 2015 15:46

Denne uka har rundt 90 nye studenter startet semesteret sitt på TF. I studiestartsuka blir de nye studentene kjent med fakultetet. En perfekt måte å starte studiet på, skal vi tro studentene selv.

Publisert 13. aug. 2015 11:45

Diana Edelman har tilbrakt det meste av sin karriere i USA og England. Det siste året har hun deltatt i et prosjekt ved Senter for grunnforskning i Oslo, før hun nå har begynt i sitt professorat ved fakultetet.

Publisert 4. aug. 2015 10:58

Professor Stig Frøyshov har mottatt et prestisjefylt stipend fra Dumbarton Oaks, et forskningsinstitutt under Harvard University i USA.

Publisert 23. juni 2015 15:04

Etter 11 år i Sør-Afrika var det en stor overgang å komme tilbake til Norge, forteller Nina Hoel. Men med et akklimatiseringsår bak seg er hun nå klar for nye utfordringer i sin nye stilling på TF.

Publisert 22. juni 2015 16:48

Lovendringer, livssynsmangfold og den digitale revolusjonen utfordrer prestens og teologiens handlingsrom og rammer. Hvordan kan presten utøve godt teologisk nærvær og dømmekraft og mestre de nye offentligheter? Hvordan lese de nye rommene og hvordan finne sin egen stemme?