Gode søkertall til studier på TF

Mens søkertallene til høyere utdanning i Norge samlet sett går ned, opplever Det teologiske fakultet en økning i antall søkere til sine studietilbud.

bilde av Aud V. Tønnessen

Dekan Aud V. Tønnessen gleder seg over søkertallene til Det teologiske fakultet. Foto: Mathias H. Eidberg/TF-UiO

To år med pandemi og økonomisk usikkerhet ga en oppskriftsmessig økning i antall søkere til høyere utdanning i Norge i 2020 og 2021. Like oppskriftsmessig har derfor de nasjonale søkertallene gått ned i årets opptak. I motsetning til den generelle utviklingen har Det teologiske fakultet (TF) i år økte søkertall.

Størst på teologi, religion og samfunn

For profesjonsstudiet i teologi viser tallene en oppgang til 36 førsteprioritetssøkere, noe som er blant de aller beste resultatene i nyere tid. Dette er en oppgang fra 32 i 2021. Det gjør profesjonsstudiet på TF også i år til det desidert største presteutdanningsprogrammet i Norge i antall førsteprioritetssøkere.

For bachelorprogrammet religion og samfunn er årets tall 34 førsteprioritetssøkere, som er en oppgang fra 26 i fjor. Også her topper TF landsstatistikken, og har det største religionsfaglige bachelorprogrammet nasjonalt målt i førsteprioritetssøkere. I tillegg holder årsenheten i kristendom og islam seg på omtrent samme nivå som i fjor med 23 førsteprioritetssøkere, én ned fra i fjor men godt over tallene for både 2019 og 2020.

Bachelorprogrammet i teologi var nytt i fjor, og har økt fra fjorårets 9 til 14 førsteprioritetssøkere i år. Sett sammen med profesjonsstudiet i teologi betyr det at fakultetet har totalt 50 søkere til sine teologiprogrammer.

For masterprogrammene holder søkertallene seg samlet sett omtrent som i fjor, med en liten økning. I år som i fjor er de tre største masterprogrammene Lederskap, etikk og samtalepraksis, Religion og samfunn og Religion and Diversity, men henholdsvis 19, 21 og 22 søkere.

-Gledelige tall

Dekan Aud V. Tønnessen gleder seg over den positive utviklingen i årets søkertall.

-Etter to år med mye usikkerhet og en varslet nedgang nasjonalt i år var vi spente på hvordan dette ville slå ut for oss. Desto mer gledelig er det da at vi går mot strømmen og har en positiv utvikling i år, sier Tønnessen.

 Hun forteller at studentrekruttering har høy prioritet for fakultetet.

-Vi legger mye ressurser i å rekruttere nye studenter til fakultetets programmer hvert år. Resultater kommer ikke av seg selv, og arbeidet som er gjort ser vi har effekt.

Tønnessen peker på en kombinasjon av gode og samfunnsrelevante studieprogrammer og innsatsen ansatte og studentambassadører gjør som en nøkkelfaktor.

-Fakultetets målsetning er å være blant verdens ledene fagmiljøer innenfor våre felt, kombinert med bunnsolide og relevante studieprogrammer som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vårt motto er «forstå religion – forandre verden». Vi har klokketro på at den kompetansen våre studenter tilegner seg vil være et vesentlig bidrag til en mer rettferdig og bærekraftig fremtid.

-I tillegg til meget høy kvalitet og relevans i studietilbudet har vi en gjeng meget dyktige og engasjerte studenter som gjør en kjempeinnsats i vårt rekrutteringsarbeid. Det gir resultater, fastslår Tønnessen.

Krever arbeid over tid

Kommunikasjonsansvarlig Mathias H. Eidberg sier søkertallene er resultat av et systematisk arbeid over tid.

-Studentrekruttering er et kommunikasjonsarbeid som krever langsiktighet og strategisk forankring i både planlegging og gjennomføring. Det kan se ut til at vi er på sporet av en god tilnærming, sier Eidberg.

Han understreker samtidig at fakultetet fremdeles trenger en tydelig satsning på studentrekruttering i årene som kommer.

-Vi har behov for å gjøre rekrutteringen til fakultetet mer robust. Erfaring tilsier at det vil komme svingninger i søkningen som gjør at vi bør stabilisere oss på et enda høyere nivå for å sikre studenttilstrømningen.

Bekymret for nasjonale tall

-Selv om vi isolert sett kan glede oss over en positiv utvikling hos oss, gir utviklingen for presteutdanning nasjonalt grunn til bekymring, mener Tønnessen.

Sett over den siste 5-årsperioden har den totale søkningen til landets presteutdanningsprogrammer omtrent stått stille.

-Til tross for en økning fra 70 i fjor til 76 i år er vi fremdeles under tallet på 78 for 2018, opplyser Eidberg.

TF står med andre ord alene for nesten halvparten av alle søkere til landets presteutdanninger i år.

-Dette er en situasjon verken vi som er utdanningsinstitusjoner eller Den Norske Kirke kan si seg fornøyd med. Prestemangelen er et økende problem, og alle aktører må i enda større grad trekke i samme retning og bidra til å skape en positiv utvikling, fastslår Tønnessen.

-Det nasjonale samarbeidet om rekruttering til kirkelig utdanning må intensiveres, mener hun.

-Studentrekruttering er naturligvis et arbeid som krever langsiktighet og tid før resultater kan oppnås, men foreløpig kan vi ikke si at den nasjonale satsningen har hatt innvirkning på tallene. Det tror vi vil komme, men det vil kreve at trykket holdes oppe i den felles, nasjonale satsningen.

Publisert 29. apr. 2022 00:34 - Sist endret 29. apr. 2022 00:34