Forstå religion – forandre verden

- Samfunnet trenger mennesker med solid fagkunnskap, evne til selvstendig refleksjon og kritisk sans. En utdanning ved Det teologiske fakultet setter deg i stand til å være med på å løse morgendagens utfordringer, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Læringssenteret på Teologisk bibliotek. Foto.

Foto: Alexander Tufte Wetherilt

Les mer om vårt studietilbud!

- På Det teologiske fakultet (TF) får du kompetanse og innsikt som du vil kunne bruke enten du vil bli prest, jobbe i organisasjoner, skole, offentlig forvaltning eller andre steder. Kunnskap om religion og religiøst liv er viktig, fastslår dekan Aud V. Tønnessen. 

- Både kirke og samfunn står i utfordringer og endringer hvor vi kan gjøre en forskjell. Det dreier seg om religiøs og politisk polarisering, økt mangfold, etikk, rettferdighet og menneskeverd. Vår ambisjon er at TF gjennom sine program i teologi og religion skal utdanne mennesker med kunnskap og vilje til å endre verden til det bedre.

Teori og praksis

Studieprogrammene på TF legger vekt på å gi deg en kombinasjon av den beste faglige kvaliteten og redskapene du trenger i yrkeslivet. Som prestestudent får du både møte det praktiske livet som prest tidlig i studieløpet, samtidig som du har noen av landets fremste teologer som lærere. 

Studerer du religion og samfunn møter du engasjerte forskere som er i front internasjonalt innenfor sine fagfelt, og undervisning med fokus på dagsaktuelle problemstillinger både lokalt og globalt. Du får også mulighet til å være i praksis i en organisasjon.

Felles for alle studieprogrammene er vekten på at du skal utvikle egen refleksjon og evne til kritisk og konstruktiv tenkning. Ferdigheter, kunnskap og dømmekraft er avgjørende i møte med samfunnets behov og utfordringer. Du vil også møte et livssynsmessig mangfold både i fagene du studerer og i vårt mangfoldige studiemiljø. Her møtes teori og praksis både i klasserommet og i kantina.

Tett på arbeidslivet

Anne Guro Nesteby Grette. Foto.
Anne Guro Nesteby Grette.
Foto: Alexander Tufte Wetherilt

Teologistudent Anne Guro Nesteby Grette trekker frem et av praksis-emnene på studiet som noe av det mest spennende hun har gjort på profesjonsstudiet i teologi.

- Da jeg var i menighetspraksis fikk jeg mulighet til å lære mer om hvordan min fremtidige jobb er. Det var en bratt læringskurve med gudstjenester, prekenskriving, trosopplæring og begravelser, men det var veldig fint å erfare på denne måten hva en prest gjør i sin arbeidstid.

Ingrid Bugge studerer religion og samfunn, og benyttet seg av praksismuligheten i studieprogrammet. Hun var i praksis hos menneskerettighetsorganisasjonen Den norske Helsingforskomité (NHC) høsten 2021.  

- Praksisemnet er uten tvil det mest interessante emnet jeg har tatt, forteller Ingrid. 

Spennet mellom religionsfrihet og andre menneskerettigheter er noe av det som interesser Ingrid mest ved religionsfeltet. Hun synes derfor det var ekstra givende å være i praksis hos en organisasjon som aktivt jobber for å beskytte disse rettighetene.

- Ikke bare har jeg blitt kjent med mange flotte folk, men jeg har også fått muligheten til å se hvordan kompetansen jeg har opparbeidet gjennom bacheloren kan benyttes i arbeidslivet, sier hun.  

Best i Norden på teologi og religion 

På Det teologiske fakultet møter studentene engasjerte undervisere som også er blant de fremste forskerne internasjonalt innen religion og teologi. I følge en av de største universitetsrankingene i verden, QS World University Rankings, er Universitetet i Oslo best i Norden og nr. 33 i verden innenfor kategorien «Theology, Divinity and Religious Studies» i 2021.

For dekan Aud V. Tønnessen henger dette resultatet sammen med fakultetets langsiktige og målrettede arbeid med kvalitet. 

- At UiO rangeres som best i Norden innenfor våre fagområder er et kvalitetsstempel også for våre studenter og søkere. Studentene som kommer hit blir del av et fagmiljø som er internasjonalt anerkjent, og får lære av de beste, uttalte hun da resultatet ble kjent.

Publisert 8. apr. 2022 11:39 - Sist endret 8. apr. 2022 12:31