Professor Catherine Cornille ny æresdoktor

2. september kreeres professor Catherine Cornille til æresdoktor ved Det teologiske fakultet. Cornille er en av de fremste forskerne i verden på feltet komparativ teologi og interreligiøs dialog.

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, smil, kinn.
Catherine Cornille er professor ved Boston College og ny æresdoktor ved Det teologiske fakultet.

Cornille beskrives som en kreativ og uredd forsker som utfordrer vedtatte sannheter og analyserer de grunnleggende problemene og utfordringene ved religiøs dialog. Helt fra begynnelsen på 1990-tallet har hun bidratt til å utvikle feltet komparativ teologi og interreligiøs dialog. Hun publiserte da sin doktorgrad om forholdet mellom hinduisme og katolsk kristendom i India.

-Cornille er i dag en av de fremste forskerne i verden på et felt som har blitt stadig viktigere. I vår tids globaliserte verden kan teologi og religion utløse konflikter, men også spille en konstruktiv rolle for å etablere gjensidig forståelse og samarbeid, sier dekan Aud V. Tønnessen.

-Hun viser i sin forskning hvordan nettopp religion kan bidra lokalt og globalt til økt forståelse og samarbeid mellom folk og kulturer. Ikke minst er hennes vektlegging av kvinneperspektiver i religionsteologi og –dialog meget betydningsfull, fortsetter Tønnessen.

Cornille er professor i komparativ teologi ved Boston College. Tønnessen mener det sier mye om Cornilles betydning at hun ble den første kvinnelige full professor i teologi i Boston i 2012. Hun har utdannelse fra KU Leuven og University of Hawaii og har vært tilknyttet en rekke ledende europeiske, asiatiske og amerikanske universiteter. Også i Leuven var hun den første kvinnelige fulltidsansatte ved det tradisjonsrike teologiske fakultetet der i perioden 1995-2001.

-Med Catherine Cornille som æresdoktor får fakultetet en internasjonal tungvekter på laget som kan bidra direkte inn i fakultetets arbeid med flerreligiøs teologisk utdannelse, en stor satsning som vil prege hele fakultetets arbeid i årene fremover. Cornille har et stort nettverk og vil tilføre viktig kompetanse også i fakultetets nye satsning på islamsk teologi og utdanning av religiøse ledere, fastslår Tønnessen.

Catherine Cornille holder sin æresdoktorforelesning fredag 2. september kl. 12.15 i Teologisk bibliotek.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 1. sep. 2022 15:11 - Sist endret 1. sep. 2022 15:25