Aud V. Tønnessen om likestilling i akademia

I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer FRONT-prosjektet til et arrangement om likestilling i akademia. Dekan Aud V. Tønnessen deltar på arrangementet med et historisk blikk på homososial reproduksjon og likestilling – og det med utgangspunkt i kjønn og teologi.

Aud V. Tønnessen. Foto.
Aud V. Tønnessen.

I sitt innlegg vil Aud V. Tønnessen se nærmere på Det teologiske fakultets historie og snakke om forhold som har bidratt til å enten fremme eller bremse arbeidet med likestilling og kjønnsbalanse blant faglige ansatte. Tønnessen viser til at den første kvinnen som ble uteksaminert som cand.theol. fra TF var Valborg Lerche i 1899.

- Det skulle imidlertid ta lang tid før kvinner gjorde karriere på TF. Det gikk heller ikke fort frem andre steder, men likevel fortere, legger hun til.

Det var først i 1979 at en kvinne fikk professorat og fast stilling ved TF. Det var Ingun Montgomery.

- Videre var Turid Karlsen Seim den første til å disputere for en teologisk doktorgrad i Norge, og det skjedde i 1990. Samme året ble hun første kvinne til å bli dekan ved UiO, forteller Tønnessen.

Hver kvinne for seg selv

At det har tatt lang tid før kvinner blir mange i et fagmiljø er ikke særegent for TF.

- En tendens man ser mange steder er at den første kvinnen ofte blir stående nokså alene, sier Tønnessen.

Selv undersøker hun dette fenomenet blant annet gjennom det som kalles homososial reproduksjon. Dette handler om hvordan man gjerne rekrutterer andre som ligner en selv, som videre fører til at endringer i for eksempel kjønnsbalanse tar lenger tid.

- Ofte vil det være slik at der kvinner bryter med normen og utgjør et mindretall, så vil de ha vanskeligheter med å integreres for fullt alvor i fellesskapet. Jeg spør om det er slike forhold som har gjort seg gjeldende på TF og som har gjort at det har tatt lang tid å nå kjønnsbalanse i toppstillinger, avslutter Tønnessen.

 

Vil du delta? Gå til arrangementssiden for program og påmelding!

Female Researchers On Track

FRONT står for Female Researchers On Track, og er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. Prosjektet arbeider for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring hvor likestilling mellom kjønn er en del av forskningstilværelsen. Du finner mer informasjon om FRONT-prosjektet på UiOs nettsider. 

FRONT-prosjektet. Logo

Av Irma Holmelid Duhovic
Publisert 1. mars 2022 15:50 - Sist endret 2. mars 2022 09:25