2022

Læringssenteret på Teologisk bibliotek. Foto.
Publisert 8. apr. 2022 11:39

- Samfunnet trenger mennesker med solid fagkunnskap, evne til selvstendig refleksjon og kritisk sans. En utdanning ved Det teologiske fakultet setter deg i stand til å være med på å løse morgendagens utfordringer, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Kaia Rønsdal. Foto
Publisert 11. mars 2022 11:03

Våren 2019 ble masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis (LES) lansert med brask og bram i Gamle Festsal.
- LES-programmet skal bidra til at tros- og livssynsomsorgen i offentlige institusjoner i større grad reflekterer mangfoldet i Norge, sier programleder Kaia Rønsdal.

Aud V. Tønnessen. Foto
Publisert 1. mars 2022 15:50

I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer FRONT-prosjektet til et arrangement om likestilling i akademia. Dekan Aud V. Tønnessen deltar på arrangementet med et historisk blikk på homososial reproduksjon og likestilling – og det med utgangspunkt i kjønn og teologi.

Ekko. Logo.
Publisert 31. jan. 2022 16:15

Tidligere i januar stilte dekan Aud V. Tønnessen og teologistudent Alex Ramstad Døsvik i NRK-programmet EKKO. Temaet for samtalen var hvordan kirken har forholdt seg til skeive gjennom de siste tiårene, men også hvordan fremtiden ser ut nå.