Nytt kurs: Samarbeid med lokalmiljø i Groruddalen!

Kommende høstsemester tilbyr TF kurset Tro på stedet. Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn som valgemne på både bachelor- og masternivå. Dette kurset er et spennende samarbeid mellom TF-forskere, lokale ledere i Haugerud/Furuset-området og Groruddalen prosti.  Oslo Bispedømmeråd har støttet kursutviklingen økonomisk.

Bildet kan inneholde: anlegg, grønn, shorts, tre, gress.

Bygge på lokale fortellinger om hendelser i lokalsamfunnet

Bildet kan inneholde: briller, eldre.
Professor Trygve Wyller

Ideen i kurset er å bygge på lokale fortellinger om hendelser i lokalsamfunnet og å utvikle dem som grunnlag for samtaler om verdier og om hva som kan skape samhold og samhandling på stedet. Den første halvdelen av kurset vil finne sted på Haugerud. Her møtes lokale deltakere og poengstudenter til diskusjon om de utvalgte fortellingene og hvordan de kan gi utgangspunkt for tro på stedet. De lokale deltakerne får et eget kursbevis etter at denne første halvdelen av kurset er avsluttet. I den siste halvdelen fortsetter kurset på TF der vekten legges på en oppfølging av del en i møte med relevant pensumlitteratur.

Utviklingen av kurset har skjedd i en referansegruppe

Utviklingen av kurset har skjedd i en referansegruppe ledet av prost Øyvind Stabrun. De andre deltakerne har vært sokneprest Carsten Schuerhoff (Haugerud) kapellan Anne Berit Evang (Grorud), diakon Signe Myklebust (Fjell i Drammen), Hanna Barth Hake (Kirkelig dialogsenter), Ivar Morken (UV, bosatt på Furuset), Dag Endal (leder i Haugerud Idrettsforening), Farah Humayun (bydel Alna), Kaia Rønsdal (TF) og Trygve Wyller (TF).

Kan føre til innsikter og kompetanse som virkelig er viktig i vår tid

Bildet kan inneholde: produkt, font, naturlandskap, linje, skjermbilde.En viktig bakgrunn for kurset er det initiativet som Oslo biskop Kari Veiteberg tok for å opprette nettverket Framtiden bor hos oss. Et slikt nettverk har vært i virksomhet i Svenska Kyrkan i mange år. Menigheter som arbeider i flerkulturelle området, møtes i nettverket for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. Høsten 2020 ble det stiftet et slikt nettverk der en rekke menigheter, både i Oslo-området og også videre ut deltar.  Kurset Tro på stedet er ikke en del av dette nettverket, men tanken om å bygge opp et slik kurs vokste frem gjennom mange av samtalene for å planlegge nettverket, forteller professor emeritus Trygve Wyller. – Det er virkelig spennende at TF kan delta i dette arbeidet. Vi håper virkelig at kurset kan oppleves som viktig og interessant av både lokale deltakere og studenter. Det kan føre til innsikter og kompetanse som virkelig er viktig i vår tid.

Last ned brosjyren for det nye kurset (pdf)

Publisert 28. mai 2021 13:32 - Sist endret 2. juni 2021 10:34