Kritisk til kirkens forslag til ny organisering

Den norske kirkes forslag til  ny organisering blir kritisert i flere artikler i det nyeste nummeret av Nytt norsk kirkeblad. Utgangspunktet er Müller-Nilssen-utvalgets utredning av prostifellesrådsmodellen, sendt ut på høring av Kirkerådet.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, ansiktsuttrykk, panne, hake.
Halvard Johannesen er førsteamanuensis i praktisk teologi. 

I lederartikkelen påpeker Halvard Johannessen og Thomas Wagle at til tross for at det er fullt mulig å tenke seg andre modeller, er det kun denne modellen som er utredet og sendt på høring. De er kritiske til de føringene som dette legger for prosessen.

Johannessen og Wagle mener høringsinstansene bør stille maktkritiske spørsmål.

-Hvem og hva vil ha noe å tjene på prostifellesrådsmodellene? Hvem og hva vil tape på de samme modellene? Hvilken organisering kan best tjene kirkens primære hensikt? Dette er viktige spørsmål å avklare, skriver de.

-Det avgjørende spørsmålet er om kirkens organisasjon hjelper kirken å være kirke.

De er bekymret for at forslaget til organisering vil svekke kirkens enhet og kirkens evne til å utføre sine kjerneoppgaver, og etterlyser en offentlig, opplyst og kritisk samtale om hvilken organisasjonsform og ledelse som kan hjelpe kirken i sitt oppdrag.

-Vi spør om oss om den kirkepolitiske prosessen er transparent nok, om prostifellesrådet vil løse utfordringene og unngå å skape nye, og vi etterlyser et bredere utredningsgrunnlag. Noen må åpne vinduet, fastslår Johannessen og Wagle i sin lederartikkel.

Bidragene i dette nummeret av NKK:

  1. Knut Grønvik. Hvorfor ikke gjøre det enkelt?
  2. Biskop Anne Lise Aadnøy. Lokal, effektiv og episkopal
  3. Tor Even Fougner. Arbeidsgiveransvar, ledelse og kirkens fremtid
  4. Magne Lerø. Organisatoriske myter og realiteter
  5. Marius Mjaaland. Enkel og funksjonell? En teologisk og maktkritisk analyse av forslaget til ny kirkeordning
  6. Aud Tønnessen. Embete og råd i et historisk perspektiv
  7. Halvard Johannessen. Hva betyr "det allmenne prestedømme"? Müller-Nilssen-rapportens ekklesiologi i begrepshistorisk perspektiv
  8. Halvard Johannessen. Kirkens sjel og kirkens organisering. Intervju med professor Jan Ketil Arnulf (BI)

Les hele nummeret gratis her!

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 10. sep. 2021 10:40 - Sist endret 23. sep. 2021 15:28