Tar Det gamle testamente inn i vår tid

I et nytt skandinavisk samarbeidsprosjekt dekker 27 forskere samtlige bøker i Det gamle testamentet. –Første gang i nyere tid, sier professor Anne Katrine de Hemmer Gudme.

-Boken er enestående på flere måter - det er første gang i nyere tid at det gis ut en bok på skandinavisk som behandler teologien i samtlige tekster i Den hebraiske bibel/GT. Denne type 'gammeltestamentlige teologier' finnes primært på tysk og engelsk, forteller professor Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Hun har sammen med professor Jan Dietrich fra Universitetet i Bonn (tidligere Aarhus Universitet) vært redaktør for boken.

Boken utmerker seg også som et tverrfaglig prosjekt med et unikt metodemangfold og nye og innovative perspektiver. Det er for eksempel ikke ofte fagbøker om GT drar veksler på dataspill.

-Boken er usedvanlig i kraft av sitt teoretiske og metodiske mangfold og bredde. Den inneholder alt fra klassiske historisk-kritiske eksegetiske lesninger, via narrative og poetiske lesninger, til helt nye tilganger som for eksempel øko-teologiske, sensoriske og dataspill-inspirerte analyser, forklarer Gudme.

Hun mener boken gir en meget god illustrasjon av mangfoldet i Den hebraiske bibels teologiske temaer, stemmer og retninger.

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hake, øyenbryn.
Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme.

-Boken demonstrerer på fornemt vis bibelfagets bredde i det 21. århundre, sier Gudme.

-Jeg er sikker på at boken vil få stor betydning for undervisningen i Den hebraiske bibel i de nordiske landene i de kommende år, og jeg gleder meg veldig til å ta den i bruk nå til våren.

Boken er gitt ut av Bibelselskabets Forlag i Danmark. Les mer om boken og bestill.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 28. jan. 2021 15:11 - Sist endret 28. jan. 2021 15:35