Amina Selimovic ny universitetslektor i interreligiøse studier

Ved årsskiftet går Amina Selimovic fra et vikariat og over i en toårig stilling som universitetslektor ved fakultetet.
- Som universitetslektor i interreligiøse studier håper jeg å kunne fordype meg i nye forskningsfelt og dele disse med studentene, sier hun.

Amina Selimovic. Foto.

Amina Selimovic er ny universitetslektor ved Det teologiske fakultet. Foto: Rune Selnes

Det teologiske fakultet (TF) var langt fra ukjent for Amina Selimovic da hun begynte i vikariatet som universitetslektor denne høsten. TF-alumnen har selv en mastergrad fra fakultet, selv om det ikke var planen da hun først begynte å studere. 

- Jeg startet på lektor- og adjunktprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, men etter å ha tatt noen emner på TF bestemte jeg meg for å bytte program, forteller Amina.  

Slik ble det til at Amina begynte på det som da var et nyopprettet masterprogram i religion og samfunn, der hun fikk fordype seg i aktuelle problemstillinger som oppstår i møtet mellom religion og politikk. Det var også her hun lærte å studere religion både fra et innenfra- og utenfraperspektiv, noe hun har hatt stor nytte av i undervisningssituasjoner siden.

- Det er godt å kunne forklare religion fra flere ståsteder, slår Amina fast.

Islam i Bosnia-Herzegovina

Etter fullført mastergrad jobbet Amina som lektor i ungdomsskolen og på videregående, men i 2014 vendte hun tilbake til TF som stipendiat. Både i masteroppgaven og i doktorgradsavhandlingen har hun forsket på islam i Bosnia-Herzegovina.

- I avhandlingsarbeidet valgte jeg å gjøre et åtte måneders langt feltarbeid i Bosnia-Hercegovina, sier hun.

Der intervjuet Amina kvinnelige og mannlige teologer for å finne ut hvilke roller og posisjoner som er åpne for kvinnelige teologer innad i Det islamske fellesskap i Bosnia-Herzegovina.

- Kvinner utdanner seg som teologer, men blir ikke ansatt som teologer innen den nevnte organisasjonen, forklarer hun.    

Interessen for dette forskningsområdet handler ifølge Amina om et ønske om å forstå sin egen tradisjon. Selv er hun født i Bosnia-Herzegovina, men flyktet til Norge som 11-åring.

- Jeg vokste opp i et samfunn hvor religion var betegnet som privatsak fra statens side, men hvor befolkningen delte tradisjonene sine med hverandre. Derfor hadde jeg kjennskap til kristne tradisjoner, da ortodokse og katolske, i tillegg til muslimske, forteller Amina og fortsetter:

- Jeg har alltid vært nysgjerrig og interessert i å lære om andre tradisjoner. Som student på TF fikk jeg innsikt i mange forskjellige religioner og forskjellige måter å forske på religion. Den kunnskapen har jeg tatt med meg når jeg betrakter min egen tradisjon.

Engasjert formidler  

Den nye universitetslektoren skal i årene som kommer jobbe mye med undervisning innen feltet interreligiøsitet, og for henne står didaktikk og formidling høyt i kurs.

- Jeg synes det er utrolig givende å formidle forskning via undervisning, men jeg er i tillegg glad i å skrive kronikker og essays. Jeg er fast spaltist i Vårt land og jeg jobber også med å skrive lærebøker, sier Amina, før hun legger til at seminarer og panelsamtaler også er viktig for å nå ut med forskningen.

- Denne høsten viste vi for eksempel filmen Seyran Ates: Sex, revolution and islam på TF, før vi hadde en påfølgende panelsamtale der Seyran Ates var blant deltakerne. Denne typen arrangementer er av stor betydning.

Den tidligere lederen av Teologisk studentutvalg er også opptatt av at studentene skal trives ved fakultet og at de møter et aktuelt og godt studietilbud.

- Sammen med studentutvalget og andre ansatte vil jeg bidra til et godt studentmiljø på TF, sier Amina.

I tiden som kommer håper Amina også å kunne utvikle emner som er samtidsrelevante og bidrar til at studentene opparbeider seg en kunnskapsbase som gjør dem konkurransedyktige i arbeidsfeltet. I tillegg er hun opptatt av å videreutvikle praksistilbudet for studentene på bachelorprogrammet i religion og samfunn.

- Det å binde arbeidslivsrelevans med studier er både matnyttig og spennende, avslutter hun.

Av Marie R. Midtlid
Publisert 15. des. 2021 14:02 - Sist endret 15. des. 2021 16:39