2021

Bildet kan inneholde: dagtid, himmel, bygning, anlegg, tre.
Publisert 17. des. 2021 11:15

I slutten av november arrangerte Det teologiske fakultet i samarbeid med Universitetet i Helsinki, Århus universitet og KIFO en tre dagers forskningsworkshop med tittelen «Religious rituals and community in an age of social distancing».

Foto av Gunnar Gjermundsen
Publisert 29. jan. 2021 09:47

Den 1. februar begynner Gunnar Gjermundsen som stipendiat ved Det teologiske fakultet. Stillingen er tilknyttet UiO:Norden-prosjektet «Tvisynet på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde», ledet av professor Marius Timmann Mjaaland.