Studentenes tale, våren 2020

Kjære kandidater og medstudenter, gratulerer så mye dagen! Først vil jeg takke for invitasjonen til å si noen ord på vegne av studentene. Det er en stor glede og ære for meg å stå foran dere i dag; studenter, lærere og ansatte, familie, venner. Dere har alle vært med på å forme og utfordre oss som i dag mottar vitnemålet som bekrefter at vi er uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Midt i en verdensomspennende pandemi har vi klart å fullføre en grad ved Norges beste universitet. Det er både et stort privilegium og noe å være stolt av! La oss juble og glede oss i dag, så kan vi heller tenke på arbeidsmarkedet og resten av voksenlivet i morgen.

Benjamin Isachsen. Foto

Benjamin Isachsen. Foto: privat

For min egen del kjenner jeg på takknemlighet på en dag som denne. Vi som har fått studere ved Det teologiske fakultet de siste årene, har fått stå på kjempers skuldre. Midt i budsjettkutt og en usikker hverdag, klarer fakultetet å holde seg på et internasjonalt toppnivå, og utdanne hele, kritisk tenkende mennesker som kommer til å sette sitt preg på samfunnet og verden. På vegne av oss alle vil jeg derfor si – til alle lærere, professorer, veiledere, administrasjonen, midlertidig ansatte, Åse, studentrepresentanter og fakultetsledelsen og alle andre – tusen takk for alt dere gir av dere selv til oss. Jeg hadde aldri stått her i dag uten deres formidling av kunnskap og innsikt i fag, men også deres omsorg for studentene. TF er en liten familie, og det er et stort privilegium å kunne bli kjent med en foreleser, prate om løst og fast i kantina og i gangene, og dele gleder og sorger med alle som til daglig hører til på TF. Det er godt å høre til i TF-familien.

Det å studere på TF er både dannelse og utdannelse

Det å studere på TF er både dannelse og utdannelse. Som student på teologiprogrammet har jeg ofte tenkt at det ikke lenger er så mange utdannelser som ivaretar begge disse aspektene ved det å studere, og det gjelder selvsagt også for de andre studieprogrammene på huset. Ikke bare tilrettelegger TF for nære relasjoner, utveksling av ideer og kunnskap, arbeidsrelevant og livsnær praksis, og gode utvekslingsmuligheter. Her krøkes man tidlig i de klassiske dydene, som tålmodighet når man skal fylle vann i automaten i foajeen, og måteholdet når man skal beherske seg i det kantina legger ut gratis mat på slutten av dagen.

Samfunnet trenger vår kompetanse

Jeg gleder meg til å være en del av den fremtiden vi skal forme. Jeg tror samfunnet vi er en del av trenger vår kompetanse nå mer enn på lenge. Gjennom studiet har jeg lært – ikke bare hvordan man kan spørre professorer om det de er interessert i på muntlig eksamen for å slippe å prate selv – men også noe om det i livet og verden som er av verdi for oss mennesker. Akkurat nå er det mange som trenger håp og fremtid, som kjenner på sorg, sinne og redsel. På grunn av rasisme, undertrykkelse og vold er det mange som ikke får puste. Mange vil ikke lenger holde pusten, men rope ut mot urett. Rundt oss lider mange av en sykdom som tar pusten fra dem, og vi forvalter skaperverket på en måte som truer selve luften vi puster i.

Stå opp for gode verdier og stå opp mot undertrykkelse

Vi trenger å gå ut i verden og skape en annen fremtid. Realisere drømmer om at en annen virkelighet er mulig. Og akkurat det tror jeg vi er godt skodd til å gjøre. Den innsikten vi tar med oss fra det studiet vi nå har fullført, er verktøy som vi skal forstå omgivelsene våre med, og bruke til å forme dem. Det handler om å kunne sette seg inn i minoritetsperspektiv eller forstå mennesker med en annen tro, og en annen livshistorie. Det handler om å kjempe for marginaliserte grupper i samfunnet, stå opp for gode verdier og stå opp mot undertrykkelse. Se, peke på og dekonstruere språk og holdninger som bidrar til å holde mennesker nede. Vi trengs nå.

Gleder meg til å være en del av den framtiden vi skal skape sammen

I dag kan vi se tilbake på dagene og årene vi har lagt bak oss for å kunne stå her i dag. Vi kan puste lettet ut og glede oss over jobben som er gjort. Det har vi fortjent. Jeg håper alle får litt tid nå, til å hvile, feire, takke, sove, og glede seg sammen med familie og venner. Samtidig skal vi snart trekke pusten og ta fatt på de utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Jeg er stolt av dere alle sammen, og jeg gleder meg til å være en del av den framtiden vi skal skape sammen.

Gratulerer så hjertelig mye med dagen, og takk for meg!

Av Benjamin Isachsen
Publisert 19. juni 2020 09:36 - Sist endret 19. juni 2020 09:36