English version of this page

Podkast: Nye perspektiver på religiøse billedforbud

Både jødedom, kristendom og islam blir ofte oppfattet som billed-fiendtlige på grunn av mange forbud eller restriksjoner mot avbildning av særlig det hellige opp gjennom historien. Terje Stordalen utfordrer dette synet i en ny podkast i regi av The Religious Studies Project, hvor han og Birgit Meyer intervjues om sin siste bok.

Foto av Terje Stordalen.

Professor Terje Stordalen.

The Religious Studies Project er en internasjonal organisasjon som publiserer ukentlige podkaster om samfunnsvitenskapelige studier av religion. Intervjuobjektene er verdens-ledende forskere. Mandag 6. april la RSP ut en nesten en times lang samtale om en nylig utkommet bok der TF-professor Terje Stordalen er medutgiver: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires (Bloomsbury, 2019). RSPs intervjuer er Candace Mixon, og samtalepartnerne er professor Birgit Meyer, Utrecht, og Terje Stordalen.

Forsiden av boka
Selve boken er også tilgjenglig som OpenAccess online publikasjon.

Intervjuets tittel er “Challenging the Normative Stance of Aniconism in the Study of Judaism, Christianity, and Islam”. RSP mener at boken gir nye og innovative perspektiver for studiet av disse tre tradisjonene, som så ofte oppfattes som billed-fiendtlige.  Et sentralt grep i boken er å se all bruk (og påstått ikke-bruk) av figurative fremstillinger som deler av estetiske regimer. Slik vil boken oppnå en mer kritisk og nyansert forståelse av de rollene som figurative fremstillinger og sansningen av disse spiller i de tre religionene.

Hør RSPs podkast her.

 

Publisert 7. apr. 2020 22:35 - Sist endret 7. apr. 2020 23:08