Kaia S. Rønsdal ny førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet

Tilsettingsutvalget vedtok 12. oktober å tilby Kaia S. Rønsdal stillingen som førsteamanuensis i fakultetets nyopprettede stilling i ledelse, etikk og samtalepraksis

Kaia S. Rønsdal. Foto

Kaia S. Rønsdal har inntil nylig vært ansatt som postdoktor ved fakultetet, i forskningsprosjektet NORDHOST: Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis. I hennes postdok-prosjekt, Magnificent Encounters in Borderlands, utforsker hun migrasjon og grenselandstematikk fra ulike perspektiv.  Helt sentralt er romteori, teologi og fenomenologi, som hun bruker som grunnlag for metode- og teologiutvikling. Helt sentralt for alle disse i Rønsdals arbeid er kropp, sanselighet og tilstedeværelse.

Rønsdal var før dette ansatt som phd-stipendiat samme sted, og disputerte i 2016 over avhandlingen Calling Bodies in Lived Spaces: Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space. Avhandlingen kombinerer perspektiver fra romteori, etikk og feltarbeid, og fokuserer på motsetningene i levde rom gjennom observasjoner av møter og interaksjon mellom ulike grupper i det offentlige roms hverdagsliv.

Rønsdal har også en mastergrad i profesjonsetikk og diakonivitenskap fra fakultetet, samt utdanning og bred praksiserfaring innen helse- og sosialfeltet.

Rønsdal tiltrer sin stilling 1. desember 2020.

Publisert 30. okt. 2020 09:45 - Sist endret 5. nov. 2020 12:58