TF-forskere i nytt EØS-finansiert prosjekt

Anne Hege Grung og Marianne Bjelland Kartzow er to av forskerne i prosjektet "Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments", som har base ved Vytautas Magnus Universitet i Litauen.

Foto av Anne Hege Grung

Professor Anne Hege Grung leder den norske delen av forskningsprosjektet "Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments".

Likestilling mellom kjønn er allment anerkjent som en forutsetning for bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Samtidig blir religion ofte sett på som en hindring for idealet om likestilling. Dette er noe av utgangspunktet for det nye forskningsprosjektet.

Undersøker religion og likestilling

Prosjektet skal undersøke hvordan den komplekse relasjonen mellom religion og kjønn påvirker utviklingen av likestilling i de deltagende landene. Kunnskap fra prosjektet skal bidra til å forstå hvordan sosio-kulturell bakgrunn påvirker likestilling og bærekraftig utvikling og implementering av likestillingspolitikk i de baltiske landene og Norge.

Gjennom en serie med case-studier vil prosjektet bidra til en bedre forståelse av hvordan religiøse miljøer påvirker forståelsen av kjønn i Baltikum og Norge. I tillegg til å undersøke hvordan religion påvirker likestilling er målet å avdekke hvordan den interreligiøse utviklingen og utviklingen innenfor den enkelte religion bidrar til eller bremser likestilling de deltagende landene.

Internasjonalt forskningssamarbeid

Sosiologiprofessor Milda Alisauskiene er leder for prosjektet, og har sitt tilhold ved Vytautas Magnus Universitet i Litauen. Prosjektteamet består av totalt 18 forskere fordelt på de tre baltiske landene og Norge. Anne Hege Grung er prosjektleder for den norske kontingenten.

Prosjektfinansieringen kommer gjennom det baltiske forskningsprogrammet, som er ett av 8 programmer finansiert av EØS og Norge. I utlysningen var det satt opp 5 prioriterte områder, hvor det ene er Culture, Migration and Inclusive Society. Det var to prosjekter som fikk finansiering innenfor dette området, inkludert "Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments". Totalt fikk programmet 79 søknader, 11 av disse fikk støtte.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 29. okt. 2020 12:36 - Sist endret 29. okt. 2020 12:36