Ny digital hverdag for studenter og ansatte

Tomme undervisningsrom og auditorier til tross, det er full aktivitet på fakultetet. På grunn av koronastengningen av Universitetet har fakultetets ansatte kastet seg rundt for å sørge for et så godt digitalt tilbud som mulig. -Innsatsviljen er enorm, sier studiedekan Birgitte Lerheim.

illustrasjon digital læring

Illustrasjon: colourbox.com

 Forrige uke ble hverdagen kullkastet for de fleste av oss. Landet rundt sitter nå de som kan jobbe hjemmefra benket rundt kjøkkenbord og på hjemmekontorer og prøver å få løst det de kan av sine arbeidsoppgaver. Utbruddet av Covid-19 viruset rammet også Universitetets studenter og ansatte, og medførte stengte bygg over alt.

Det ble likevel raskt besluttet at undervisningstilbudet måtte opprettholdes så godt det lar seg gjøre via digitale plattformer. Og dermed startet en hektisk aktivitet fra UiO-hjemmekontorene rundt omkring.

Raskt på plass med nye løsninger

Studiedekan Birgitte Lerheim forteller at fra beskjeden kom om at universitetet ble fysisk stengt torsdag, hadde fakultetet løsninger på plass på alle kurs innen tirsdag morgen. 

- Innsatsviljen er enorm. Våre folk på brukerstøtte i administrasjonen var raskt ute og viste oss mulige løsninger, og de vitenskapelig ansatte er nå meget løsningsorienterte og kreative med de verktøyene de har til rådighet, sier Lerheim.

Hun mener fakultetet var godt rustet til å raskt kunne gjøre disse endringene.

portrettfoto av Birgitte Lerheim
Studiedekan Birgitte Lerheim er imponert over innsatsen både ansatte og studenter legger ned for å tilpasse seg en ny digital hverdag. Foto: TF/UiO

-Vårt fakultet har vært langt fremme mht. fleksibel læring og digitalisering i mange år. Canvas er standard på alle kurs, og vi har hatt flere forsknings- og utviklingsprosjekter med finansiering fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), tidligere Norgesuniversitetet, særlig innen etter- og videreutdanning, forklarer Lerheim.

- Dette har gjort at vi har en god kunnskapsbase og en adekvat beredskap på området, noe som viser seg nå. Jeg håper vi får til en organisert erfaringsinnsamling og -deling når dette er over, og kan ta med oss læringen vi har gjort også inn i vår ordinære virksomhet.

En såpass stor omlegging på så kort tid fører likevel til at mange både studenter og ansatte sitter med mange spørsmål og må navigere i ukjent farvann.

-Jeg har full forståelse for at mange studenter er bekymret og har spørsmål. Vi oppdaterer nettsidene kontinuerlig, forsikrer Lerheim. 

Hun oppfordrer alle til å følge med på fakultetets og UiOs nettsider daglig for å være oppdatert både angående håndteringen av virusepidemien, og på informasjon om hvordan studiene organiseres fremover.

UiO har også opprettet en egen nettside med digitale verktøy og en egen helpdesk for ansatte og studenter som trenger veiledning i bruk av digitale verktøy for undervisning og samhandling.

Spennende muligheter

Marius T. Mjaaland og Werner Jeanrond er to av professorene på TF som nå har tatt i bruk nye digitale verktøy i undervisningen. I tillegg til å bruke flere av mulighetene som ligger i Canvas har de også tatt i bruk Zoom.

- Teknisk sett har det fungert utmerket, særlig Zoom var en positiv overraskelse, sier Mjaaland.

Han forteller at de i Zoom får inn alle studentene på én skjerm, både med lyd og bilde. En funksjon lar dem «rekke opp hånden» for å få ordet, og de kan kommentere med «likes» eller stille spørsmål i kommentarfeltet.

-Dette gir oss en veldig interessant interaksjon som fanger opp noen av de helt essensielle sidene ved undervisning i et seminarrom, fastslår Mjaaland.

Werner Jeanrond er enig. Han mener de nye verktøyene fungerer utmerket både som undervisningsplattformer og som kommunikasjonskanaler.

-Studentene har vært veldig glade for at det fortsatt er mulig å ha kontakt, undervisning og oppgaveinnleveringer. De gir uttrykk for at de er takknemlige for at lærerrelasjonen kan holdes i vedlike, og at deres akademiske og personlige isolasjon på denne måten kan brytes, forteller Jeanrond.

Mjaaland sier at studentene har tatt omveltningen veldig konstruktivt og med en positiv innstilling, samtidig som de merker at de er mer urolige fremfor eksamen. Det er særlig uvissheten som preger dem.

- Noen syntes det var krevende å omstille seg, vanskelig å få tak i bøker og utfordrende å få levert oppgaver i tide. Men alt i alt er de ekstremt positive og fleksible.

Viktige møtepunkter

Foto av Werner Jeanrond og Marius Mjaaland
Professorene Werner Jeanrond (t.v.) og Marius T. Mjaaland er meget godt fornøyde med de digitale verktøyene de nå har tatt i bruk i sin undervisning. Foto: Mathias H. Eidberg TF/UiO

-Det kan nesten virke som om de setter enda mer pris på den kontakten de får gjennom Zoom-undervisningen enn de ellers gjør i de vanlige seminarene, ettersom det å studere nå kan være en ensom tilværelse. Den digitale undervisningen blir etterlengtede møtepunkter, sier Mjaaland.

Mjaaland og Jeanrond mener nok likevel at det fysiske møtet ansikt til ansikt med studentene ikke fullt ut kan erstattes.

-Selvsagt ville det vært bedre å ha direkte kontakt og kommunikasjon mellom studenter og lærere i samme rom. Men under de rådende omstendigheter er det meget bra å kunne fortsette det akademiske utbyttet på denne måten, mener Jeanrond.

Mjaaland fortsetter:

-Siden vi nå er midt i semesteret og kjenner alle studentene, er det mulig å fortsette denne gode kommunikasjonen ut vårsemesteret og gjennomføre på en tilfredsstillende måte.

Faglig fullt forsvarlig

For de mener det absolutt er mulig å få til et faglig forsvarlig undervisningsopplegg gjennom de digitale verktøyene.

-Faktisk fungerte det mye bedre enn jeg hadde fryktet, særlig fordi de tekniske løsningene har blitt så mye bedre de siste par årene. Stor honnør til IT-seksjonen på fakultetet for hvordan de legger til rette for undervisningen, sier Mjaaland begeistret.

Jeanrond slutter seg til rosen.

-Jeg er takknemlig for at den tekniske støtten på TF fungerer såpass fint og gjør det enklere for oss og fortsette undervisning og forskning selv i denne vanskelige og utfordrende situasjonen, sier han.

Digitale gevinster

Brynjulv Norheim er seniorrådgiver ved fakultetet, og jobber blant annet med fleksibel læring og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Han mener det er noen klare gevinster ved å bruke digitale læringsplattformer i høyere utdanning.

- De digitale løsningene skjerper vårt pedagogiske blikk og vi fokuserer enda mer på læringsutbyttet enn tidligere, forklarer Norheim.

Han sier at digitale plattformer innbyr til økt fleksibilitet, og dermed gir det muligheten til å jobbe mer selvstendig med fagstoffet i eget tempo.

Foto av Brynjulv Norheim
Seniorrådgiver Brynjulv Norheim mener det er pedagogiske gevinster ved å ta i bruk digitale læringsplattformer i større grad. Foto: Rune Selnes TF/UiO

-Gjennom å ta i bruk nye digitale verktøy opplever lærere og studenter også at de er sammen om å bryte nye læringsstier, og det er motiverende og engasjerende å oppleve felles mestring, sier Norheim.

Samtidig ser han utfordringene ved digitaliseringen, som krever kunnskap og bevissthet om hvordan både vanlig klasseromsundervisning og digital undervisning fungerer.

-Ulempene er tapet av alt det omkringliggende, de sosiale interaksjonene, spontane avbrytelsene og uunngåelige sidespor som vi lærer overraskende mye fra. Dette prøver vi nå å gjenskape i digitale møteplasser, men det krever mye oppøvelse, fastslår han.

Heller ikke alle er kommet like langt i å venne seg til digitale verktøy.

-Til tross for at vi er i akademia er det en viss spredning i de digitale ferdighetene, både hos studenter og ansatte, forteller Norheim.

-Men i det store og hele møter vi ikke vesentlige utfordringer, og de fleste løser seg. Gjennombruddet kommer gjerne når vi som jobber med brukerstøtte får snakke med lærerne ansikt til ansikt i en videosamtale, og sammen med dem kan løse problemene, avslutter Norheim. 

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 19. mars 2020 22:13 - Sist endret 20. mars 2020 09:04