Marie Midtlid er fakultetets nye kommunikasjonskonsulent

I juni startet Marie i fakultetets kommunikasjonsgruppe. På TF ønsker hun å bidra til synliggjøring av fakultetets studieprogrammer og forskningsaktivitet

Marie Mitdtlid. Foto

Marie Midtlid. Foto: Rune Selnes

Marie kommer fra en administrasjons- og kommunikasjonsstilling i konsulentselskapet Agenda Kaupang. Fra før har hun en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo:

– Det var kanskje litt tilfeldig at jeg begynte på statsvitenskap, for alt jeg visste da jeg tok valget var at jeg ville skrive og formidle. Nå er jeg glad for at jeg har statsvitenskap i bunn, og jeg opplever at jeg har opparbeidet meg ferdigheter gjennom studiet som er nyttige i den rollen jeg har i dag.    

Som mastergradsstudent jobbet Marie også med kommunikasjon hos Det Norske Videnskaps-Akademi.

– Forskningsformidling sto i sentrum, og jeg fikk delta på internasjonale arrangementer, skrive artikler og lage innhold til sosiale medier. Det å gjøre fagstoff tilgjengelig kan være en krevende øvelse, men det er også givende å jobbe med. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med TFs fagområder og studieretninger gjennom denne typen arbeid.

Arrangementer, sosiale medier og rekruttering av nye studenter er blant Maries arbeidsoppgaver på TF. I tillegg er hun koordinator for TF-infosenter.

– Det blir fint å følge et studieår fra start til slutt, lære TF-arrangementene å kjenne, vise hva som rører seg til omverdenen og jobbe målrettet for at fakultetet skal rekruttere gode søkere. TF er et lite fakultet, men studiene som tilbys er aktuelle. Det er det viktig at vi når ut med, sier Marie.

Nå ser hun frem til en spennende tid på TF:

– De første ukene i ny jobb har vært fine og lærerike, selv om det var uvanlig stille da jeg kom hit 2. juni. Det er mye å sette seg inn, men det er også mye jeg kan kjenne igjen fra min egen studietid. Jeg er glad for at jeg kjenner universitetet også fra det perspektivet, og jeg mener det er viktig i den jobben jeg har, sier Marie og fortsetter:

– Høsten som venter blir innholdsrik, og jeg ser frem til å ta del i det som venter meg etter sommeren. Det føles veldig godt å være tilbake på Blindern.

Publisert 26. juni 2020 12:25 - Sist endret 14. aug. 2020 10:31