STLs dialogpris til Dialogpilotene

Annethvert år deler Samarbeidsrådet for tros- og livssyn ut Dialogprisen. Årets pris gikk til Dialogpilotene, hvor TF er en viktig bidragsyter gjennom et dialogstudium.

Logo dialogpilotene

På STLs nettsider kan vi lese at Dialogprisen tildeles «en person eller organisasjon/institusjon som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge, og som gjennom dette arbeid har bidratt til å bryte ned fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse».

Prisen ble denne gang gitt til Dialogpilotene, som er en organisasjon eid av Islamic Cultural Center, Human-Etisk Forbund, Tauheed Islamic Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Kirkelig Dialogsenter.

Dialogpilotene tilbyr et ettårig utdanning som gjennom å kombinere teori og praksis skal utdanne unge voksne til å jobbe aktivt og kunnskapsbasert med dialog som metode for å bidra til å motvirke polarisering, intoleranse og ekstreme holdninger. Hovedkomponenten i utdanningen gis av TF gjennom et studieemne på 20 studiepoeng fordelt over to semestre.

Professor Oddbjørn Leirvik er en av hovedarkitektene bak studietilbudet. Han forteller at TF ble kontaktet allerede da prosjektet ble startet med spørsmål om fakultetet kunne gi det akademiske grunnlaget gjennom et eget studium som del av pilotutdanningen. Siden har TF vært en del av samarbeidet.

Foto av Oddbjørn Leirvik
Professor Oddbjørn Leirvik

-Dialogpilotene er dialogisk i sin struktur gjennom eierskapsmodellen. Dette har gitt et unikt grunnlag for samarbeidet, sier Leirvik.

Han forteller at det er mye praksis i utdanningsdelen, og at teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele studiet.

-Studentene kommer fra vidt forskjellige bakgrunner og tro. Etter hvert har spennvidden bare økt, og det i seg selv gir en unik kontekst for å gå inn i religionsdialog som metode.

Han ser prisen som en stor oppmuntring også til TF som institusjon.

-Vi kunne ikke gått inn i samarbeidet uten 20 år med erfaring fra feltet. Dette viser hvilket viktig arbeid TF gjør og bør fortsette for å motvirke polarisering i vårt samfunn, fastslår Leirvik.

 

Les mer om prisen på STLs nettsider og i nettavisen Utrop:

https://www.trooglivssyn.no/dialogprisen-2020-tildeles-dialogpilotene/

https://www.utrop.no/nyheter/notis/238331/

For mer informasjon om Dialogpilotene, se https://www.dialogpilotene.no/ 

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 18. des. 2020 12:11 - Sist endret 18. des. 2020 12:11