2020

foto av Marius T. Mjaaland
Publisert 31. jan. 2020 10:05

Under overskriften "The Ambivalence of Nordic Nature: Gift, Guilt, Grace" skal prosjektet undersøke det nordiske naturbegrepet, tradisjonelt preget av romantiske forestillinger samtidig som klimakrisen gjør at skam og skyld også har blitt en del av vårt forhold til naturen.