Tone Vold-Sarnes er fakultetets nye direktør

Den nye fakultetsdirektøren har en bred erfaring fra flere enheter ved Universitetet i Oslo med seg når hun kommer til fakultetet. På TF ønsker hun å bidra til at fakultetets overordnede mål nås gjennom godt samarbeid mellom de vitenskapelig ansatte og administrasjonen.

foto av Tone Vold-Sarnes

Tone Vold-Sarnes. Foto: UiO

Tone Vold-Sarnes kommer fra stillingen som assisterende fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Der startet hun som studieleder i 2009, og ble senere assisterende fakultetsdirektør med særlig ansvar for utdanning, helse-, miljø-, sikkerhets- og beredskapsarbeid.

-Min første stilling på UiO rett etter hovedfaget i tysk var som konsulent i ekspedisjonen ved Germanistisk institutt, Humanistisk fakultet. Etter kort tid fikk jeg jobb ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, hvor jeg var rådgiver i studieseksjonen og leder av UV-studentinformasjon. Etter det jobbet jeg som kontorsjef ved Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), forteller Vold-Sarnes.

Utdanningen hennes er også fra UiO. Hun er utdannet Cand.philol. med fagene tysk, fransk og jus.

Glad for økt satsning på utdanning

Vold-Sarnes har med andre ord lang erfaring som leder, og de siste årene fra utdanningsfeltet.

-Jeg har vært med på implementeringen av digital eksamen ved bruk av systemet Inspera, digitalisering av undervisningen ved bruk av Canvas og bidratt aktivt i diskusjonen om hvordan vi kan utforme sensorveiledninger som passer til studieprogrammenes og de enkelte emners læringsutbyttebeskrivelser, forteller hun.

-Det har skjedd mye nytt på utdanningsområdet, og jeg gleder meg over UiOs økte satsning på utdanning. Vi har i strategien vår at vi skal tilby forskningsbasert utdanning, og jeg opplever at utdanning i økende grad sidestilles med forskning. Eksternfinansiert forskning er et prioritert område for UiO og fakultetet, og jeg ser at denne forskningen også kommer utdanningen vår til gode.

Klar for nye utfordringer

Vold-Sarnes forteller at hun var klar for å ta fatt på nye utfordringer og oppgaver, og søkte derfor på stillingen som fakultetsdirektør på TF.

-Jeg ønsket et større og mer overordnet ansvar, og fakultetsdirektørstillingen var en naturlig karrierevei for meg etter tiden min ved SV-fakultetet. TF er et lite fakultet, men til tross for størrelsen er fakultetet meget synlig i Universitetssystemet og bærer på en veldig lang universitetstradisjon, sier Vold-Sarnes.

-Jeg er derfor takknemlig for at jeg har fått direktørstillingen og har fått en varm og hyggelig mottagelse. I tillegg opplever jeg en tillit når det gjelder å overta styringen av administrasjonen etter en faglig dyktig og stabil direktør med så lang fartstid ved fakultetet, fortsetter hun.

Viktig med samarbeid og lagånd

-Mitt inntrykk så langt er at fakultetet har en meget profesjonell og engasjert stab som jobber med å fylle fakultetets mål om mer eksternt finansierte forskningsprosjekter, sørge for god utdanning til våre studenter og delta aktivt i formidling av sin kunnskap. Jeg merker en «lagånd» som jeg vil gjøre alt for å videreutvikle i TFs ånd.

Vold-Sarnes forteller at hun som leder er opptatt av samspill, ledelse og styring, i denne rekkefølgen.

-Sammen med dekanatet og fakultetsadministrasjonen for øvrig vil jeg jobbe med hvordan vi innretter administrasjonen fremover for at denne kan støtte best opp om fakultetets faglige virksomhet. Vitenskapelig og teknisk-administrativt personale må samarbeide godt for at vi skal nå fakultetets overordnede mål.

-Jeg skal lede den administrative skuta som er fylt med et kompetent og godt mannskap, avslutter hun.

Publisert 29. aug. 2019 21:10 - Sist endret 29. aug. 2019 22:07