Stor interesse for internasjonalt universitetssamarbeid

Det europeiske universitetsnettverket The Guild skal legge til rette for samarbeid mellom et knippe av Europas beste forskningsuniversiteter. 10. mai inviterte TF 14 teologiske fagmiljøer fra hele Europa til et første seminar.

foto av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo

Rektor Svein Stølen åpnet det første seminaret for teologimiljøene innenfor The Guild. Foto: Ingeborg Skrindebakke

Det europeiske universitetsnettverket The Guild skal legge til rette for samarbeid mellom et knippe av Europas beste forskningsuniversiteter. 10. mai inviterte TF 14 teologiske fagmiljøer fra hele Europa til et første seminar.

Viktig Europeisk nettverk

The Guild er et relativt nytt universitetsnettverk. Det ble stiftet i 2016, med blant annet daværende UiO rektor Ole Petter Ottersen som en av initiativtakerne. Nettverket består av 19 forskningsintensive Europeiske universiteter. Blant medlemmene finner vi internasjonale størrelser som Universitetet i Göttingen, King’s College i London, Universitetet i Tübingen, Universitetet i Bologna og Universitetet i Ghent.

Fredag 10. mai var de teologiske fagmiljøene innenfor The Guild samlet i Oslo. Dette var første gang disse miljøene var samlet, og det var TF-dekan Aud V. Tønnessen som tok initiativet til samlingen.

Spiller avgjørende rolle

UiO-rektor Svein Stølen åpnet seminaret. Han understreket at universitetene spiller en helt avgjørende rolle når vi skal forstå og løse de store samfunnsutfordringene i vår tid. I en tid hvor etablerte samfunnsstrukturer utfordres er solid forskning og undervisning innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag helt sentralt for å skape sterke demokratier. Stølen mener dette er nødvendig også for å skape interkulturell forståelse, toleranse og en etikk for globalt medborgerskap og ansvarsdeling.

Jan Palmowski, generalsekretær i The Guild, var også til stede på seminaret. Han holdt et innlegg om hvordan teologi- og religionsfagene kan bidra inn mot temaområdene i EUs nye program for forskning,Horizon Europe. Palmowski leder nettverkets hovedkontor i Brussel.

Stor interesse for samarbeid

-Hensikten med The Guild er å styrke universitetenes innflytelse og gjennomslag innen forskning, innovasjon og offentlig debatt gjennom samhandling og samarbeid i nettverket. The Guild gir en solid plattform for å utrede og utvikle samarbeid mellom de teologiske lærestedene, fordi universitetene som helhet allerede er knyttet sammen, forteller dekan Aud V. Tønnessen.

-På denne første samlingen for teologimiljøene har vi brukt tid på å bli kjent med hverandre og diskutere videre arbeidsform. Det var en svært engasjert og positiv gruppe som møttes, og det var mange som ønsket å delta tungt i den videre utviklingen. Vi har etablert en styringsgruppe som vil ta ansvar for å planlegge neste samling, og legger opp til årlige møter, sier Tønnessen. 

Gruppebilde av deltagerne
Deltagerne på seminaret kom fra teologimiljøene på 14 av Europas beste universiteter. Foto: Ingeborg Skrindebakke.

 

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 13. mai 2019 16:23 - Sist endret 13. mai 2019 16:23