Studentenes tale på semesteravslutning våren 2019

Tirsdag 18. juni ble det holdt semesteravslutning i læringssenteret på Det teologiske fakultet. Det var utdeling av vitnemål til de studentene som nå har fullført graden cand. theol. eller mastergrad. Vi ønsker å gratulere alle kandidater!

Cand. theol. John Jacques Washington Delourme holdt studentenes tale, som vi gjengir i sin helhet under.

Foto av årets uteksaminerte kandidater våren 2019

Studentenes tale på semesteravslutning våren 2019

Kjære dekan, vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte, vår alles gode og uunnværlige kantinemedarbeider Åse, gjester, familie, venner og kanskje aller mest: Gratulerer til alle medkandidater. Takk for at jeg har blitt bedt om å si noen ord her i dag. Jeg føler meg både beæret og ydmyk over å holde denne hilsenen på vegne av dere.

Denne ærverdige alma mater åpnet sine solide porter for en stund tilbake, slik at vi kandidater kunne slippe inn. Nå som semesterene, årstidene og årene har gått, har portene igjen åpnet for å slippe oss ut igjen. Alltid har en vennligsinnet ånd svevet over dette fakultetet, noe som har satt sitt preg på både lærere, ansatte og studenter.

Vi har i dag mottatt våre vitnemål. Veien fremover er ulik for hver og én av oss. Noen skal ut i arbeid, noen skal studere videre og noen vet kanskje ikke helt hvor veien leder riktig helt ennå. Men vi står sammen her i dag og har blitt tilført noe essensielt i våre liv. Men hva er det vi har blitt tilført? Ja, hva var det vi visste og hva vet vi nå?

I over 200 år har Universitetet i Oslo vært en kunnskapsformidler. I over 200 år har Det teologiske fakultet vært en kunnskapsformidler. Nettopp det skal vi alle sammen være stolte av. Vi har fullført en milepæl i våre liv og kunnskapen vi har tilegnet oss skal vi formidle videre til de vi møter - uansett sammenheng. Religionsstudier, teologi, interreligiøse studier og diakonivitenskap er brede vitenskapelige felt som stadig utvikles og som griper inn i hverdagen og det grunnleggende ved å være et menneske i denne verden. Selv om vi kanskje aldri helt vil forstå hvordan enkelte ting fungerer og henger sammen, har Det teologiske fakultet gitt oss en faglig bredde, en faglig tynge og stor samfunnsrelevans. Vi blir nå utfordret til å bidra med utvikling og innsikt som skal komme til gode i et sammensatt og flerreligiøst samfunn. Men først og fremst handler det kanskje om at vi skal være mennesker som møter andre mennesker akkurat der de er i sine liv med anerkjennelse og respekt.

For å anvende tillært kunnskap må vi ha troverdighet i det arbeidet og de møtene vi går inn i med våre medmennesker - både profesjonelt og relasjonelt. Dette har Det teologiske fakultet tilført oss. Og vi er og vil alltid være en del av dette universitetet og fakultetet.

Derfor ønsker jeg på vegne av alle min medkandidater å takke fakultetet for noen uunnværlige og berikende år. Og ikke minst for gode vennskap. Grunnen til at vi befinner oss her i dag er fordi vi har fullført vår utdannelse ved Det teologiske fakultet, og det bør vi være stolte av.

Av John Delourme
Publisert 19. juni 2019 14:52 - Sist endret 17. aug. 2021 15:26