Søkertall: Nytt rekordår for teologi

Det teologiske fakultet har en økning i det totale søkertallet igjen i år, og det er teologifagene som sørger for økningen. –Svært viktig for fakultetet, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Dekan Aud V. Tønnessen. Foto: Mathias H. Eidberg

Samordna Opptak har publisert søkertallene til høyere utdanning i Norge, og tallene viser at Det teologiske fakultet samlet sett har en økning både i antallet førsteprioritetssøkere og i det totale antallet søkere på alle prioriteter. De nasjonale søkertallene for grunnstudier i Norge ligger tilgjengelige på Samordna Opptaks nettsider.             

Profesjonsstudiet i teologi øker igjen

Med 36 førsteprioritetssøkere setter profesjonsstudiet i teologi også i år ny rekord. Hvis vi legger til de 13 søkerene på den helt nye årsenheten i teologi, så er det om lag 50 førsteprioritetssøkere til teologistudier ved Det teologiske fakultet. Det er uten sammenligning det beste tallet for fakultetet i nyere tid.

-Dette er svært gledelige og ikke minst viktige tall for fakultetet. Vi har i flere år drevet et målrettet studentrekrutteringsarbeid, og vi tror vi nå ser at det langsiktige arbeidet begynner å gi resultater. Vi har mange dyktige medarbeidere som gjør en kjempeinnsats for å styrke vår rekruttering, ikke minst våre studentambassadører gjør en fantastisk innsats for fakultetet, fastslår dekan Aud V. Tønnessen.

- Våre studenter får mulighet til å studere teologi på et av Europas ledende universiteter. Jeg opplever at studentene hos oss setter pris på universitetsteologiens klassiske tyngde og nærheten til praksis og kirke.

Viktig for kirka

Søkningen er ikke bare viktig for fakultetet, men også for det arbeidsmarkedet teologistudiene primært utdanner til.

-Med prestemangel i Den Norske Kirke er økt rekruttering til presteutdanninger avgjørende også for kirka.

Hun understreker samtidig at i et nasjonalt perspektiv er rekrutteringsbehovet til prestestillinger fremdeles større enn søkertallene til prestestudiene per i dag kan dekke inn.

-Til tross for at vi på TF har nok et rekordår i år er det enda et stykke igjen før det utdannes nok prester i Norge til å dekke opp for avgangene i en aldrende prestestand. Men vår økning de siste par årene gir oss tro på at det skal være mulig å komme dit at det rekrutteres tilstrekkelig mange til prestestudiene. Her er det nasjonale samarbeidet i regi av Kirkerådets rekrutteringsprosjekt viktig, understreker Tønnessen.

Nedgang på religion og samfunn

Samtidig som teologistudiene øker er det en nedgang på bachelorprogrammet i religion og samfunn og årsenheten i kristendom og islam. Tønnessen er opptatt av at fakultetet har behov for å styrke sin rekruttering til disse studiene.

-Religion og samfunn er en stor og viktig satsning for fakultetet, og har vært det i over 10 år. Vi var først i landet med denne type studietilbud, men ser at konkurransen i dette fagfeltet hardner til etter hvert som flere ander institusjoner følger etter og etablerer lignende studietilbud, sier Tønnessen.

-Samtidig har vi landets desidert sterkeste fagmiljø innenfor feltet hos oss, så vi har de beste forutsetningene faglig sett for å styrke våre studenttall.

Tønnessen understreker at her gir fakultetet en kompetanse innenfor interreligiøse studier som er viktig i et globalisert og stadig mer mangfoldig samfunn.

-Våre studier gir en unik kompetanse som det er behov for i dagens samfunn. Vår oppgave blir å sørge for at vi utdanner mennesker som på en konstruktiv og informert måte kan være med å bygge mangfoldssamfunnet videre, sier hun.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 25. apr. 2019 14:17 - Sist endret 25. apr. 2019 14:49