TF best på publisering igjen

Tallene for vitenskapelig publisering for 2018 viser at TF også i år er best av fakultetene på UiO, og best av de teologiske og religionsfaglige miljøene i Norge. 

Et lite utvalg av TF-forskernes publikasjoner, utstilt i fakultetets foajé. Foto: TF/Mathias H. Eidberg

Nye tall fra Databasen for høyere utdanning (DBH) viser at 2018 ble nok et godt publiseringsår for fakultetet. Antall publiseringspoeng per årsverk var 2,31.

Til tross for at tallet er lavere for 2018 enn det var for topp-året 2017 er TF igjen best i klassen sammenlignet med både de andre UiO-fakultetene og de andre fagmiljøene nasjonalt innen fakultetets fagområder. 

Fakultetets gjennomsnitt på 2,31 er også omtrent dobbelt så høyt som det nasjonale gjennomsnittet på institusjonsnivå på 1,17. Hvis vi ser på både institusjonsnivå og de andre universitetenes fakulteter nasjonalt er det heller ikke her noen som har høyere tall enn TF. 

Høyt tempo og høyt nivå

Dekan Aud V. Tønnessen er meget fornøyd med at fakultetet har et høyt publiseringstempo, samtidig som det i følge henne er som forventet. 

-Det er stor aktivitet og høyt internasjonalt nivå i våre forskningsmiljøer. Da kommer det heller ikke som noen overraskelse at publiseringstallene er høye, sier Tønnessen. 

Hun mener at resultatene henger sammen med fakultetets arbeid gjennom flere år med å bygge landets fremste fagmiljø innen teologi og religion.

-Med det ambisjonsnivået vi har er det dette nivået vi bør sikte mot. Samtidig er det utrolig tilfredsstillende nok en gang å se at alt det meget gode arbeidet som gjøres av fakultetets ansatte gir resultater, slår Tønnessen fast.  

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 11. apr. 2019 17:03 - Sist endret 12. apr. 2019 09:21