Professor Terje Stordalen holdt 8. Mai den aller første gjesteforelesningen i det nystiftede Polin-instituttets serie av årlige forskerdager.

Polin-Instituttet ved Åbo Akademi, Turku (Finland) er etablert på basis av et fond gitt av Inez og Julius Polin. De ønsker å være vertsskap for topp internasjonal forsking med en tydelig nordisk og internasjonal orientering.

Professor Terje Stordalen

Foto: Polin-insituttet. Professor Terje Stordalen

Professor Stordalen åpnet instituttets rekke av forskerdager med et foredrag om «Sacred Scriptures as Canonical Ecologies and Cultural Paradigms». Her argumenterte han for at man bør se en skrift-kanon som mye mer enn en avgrenset samling skrifter. Kanon er disse skriftene slik de tolkes, brukes, institusjonaliseres og leves i en gitt «kanonisk forsamling» – en stor kanonisk økologi. Aktører i denne økologien er institusjoner og mennesker, men også lesepraksiser, medier, kollektive minner, og liknende.

En nærmere presentasjon av Polin-arrangementet finnes på Polin-insituttets nettsider

Publisert 14. mai 2019 15:42 - Sist endret 14. mai 2019 21:54