Kongens gullmedalje til Wally V. Cirafesi

Cirafesi mottar Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling ved Det teologiske fakultet.

Foto av Wally Cirafesi

Wally V. Cirafesi.

Hvert år deles Hans Majestets Kongens gullmedalje ut til fremragende, yngre forskere for vitenskapelige arbeider bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidene må være anerkjent som virksomme bidrag til forskningslitteraturen innenfor sine fagfelt. Annethvert år har TF anledning til å nominere en kandidat til å motta gullmedaljen, og i år gikk prisen til Wally V. Cirafesi. Selve prisen deles ut ved Universitetets årsfest 2. september.

Cirafesi får prisen for sin doktoravhandling “John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel”.

I nominasjonen av Cirafesi trekkes det frem at Johannesevangeliet gjennom tidene har vært en av de viktigste tekstene i Det nye testamentet for kristen teologi og tenkning, og har gjennom dette vært en del av grunnlaget for samfunnsutviklingen i den kristne delen av verden, på godt og vondt. Evangeliet har vært brukt på ulikt vis i ulike perioder gjennom historien, blant annet  for å rettferdiggjøre antisemittisme og jødeforfølgelser. Cirafesi viser gjennom sin forskning at Johannesevangeliet var fullstendig forankret i et jødisk verdensbilde, og må sees som en del av Jødedommen slik den fremstår i det første århundret.

Cirafesis forskning tar gjennom dette et oppgjør med den antisemittiske bruken av Det nye testamentet generelt og Johannesevangeliet spesielt. I en tid hvor antisemittismen ser ut til å øke i den vestlige verden er grundige analyser av kristne nøkkeltekster av avgjørende betydning for kristenhetens selvforståelse og utviklingen av flerreligiøse og flerkulturelle samfunn.

I nominasjonen legges det vekt på at Cirafesis avhandling er et meget grundig, kunnskapsrikt og metodologisk innovativt bidrag til et sentralt felt innen nytestamentlig forskning. Avhandlingen ansees å ha et stort potensiale for å påvirke flerkulturelle samfunn, særlig innenfor interreligiøs samhandling. Cirafesi har allerede en imponerende vitenskapelig produksjon bak seg, og avhandlingen skal gis ut i bokform. 

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 21. juni 2019 15:40 - Sist endret 8. des. 2020 10:29