Markus Keller hedret med Studentparlamentets undervisningspris

Markus Keller ble tildelt undervisningsprisen for 2019 i forbindelse med konstitueringen av Studentparlamentet for studieåret 2019/2020. Keller får prisen for «fremragende innsats for å fremme faglig fellesskap blant studentene på Teologisk Fakultet».

Markus Keller holder diplom

Markus Keller, her med diplomet fra Det Norske Studentersamfundets høyeste beskytter, Hans Majestet Den Gyldne Gris. Foto: Kaare Seeberg Sidselrud

Blant forslagsstillerne var Johannes Saastad og Erlend Ditlefsen Aag, begge studenter ved fakultetet. De beskriver Keller slik i sin nominasjon:

«Han har bistått Teologisk Studentutvalg med faglig-sosiale arrangementer og slikt bidratt til å øke studentenes faglige engasjement, lang utover hva som kan kreves eller forventes av en ansatt.

Han har en effektiv student-engasjerende undervisningsstil som får studenter til å tenke selv, og som gir studenters egen refleksjon en større plass i undervisningssituasjonen enn hva som er vanlig.

Han har alltid hatt en åpen dør for lavterskels faglige samtaler for alle studenter på fakultetet.

Han har vært prosjektleder for prosjektet "Studiekvalitet i førsteåret" (SKF) på TF, som har gitt gode resultater.

Har fått innvilget støtte fra DIKU for å inkludere fakultetet i prosjektet Studentaktiviserende læringsbaner som akademisk ferdighetstrening på bachelornivå.

Disse tiltakene har bidratt til å heve både undervisningskvalitet og faglig-sosialt miljø på teologisk fakultet. Fakultetet ville ikke vært det samme uten ham, og alle studenter burde møte en som ham i løpet av studietiden sin.»

-En pris til hele TF

Markus Keller synes det er svært hyggelig å få denne prisen. Samtidig er han opptatt av at dette også er en pris til hele TF-miljøet.

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Diplomet fra Studentparlamentet. Foto: Kaare Seeberg Sidselrud

-Vi er et lite men svært sterkt faglig miljø, som de siste årene har jobbet aktivt med å styrke læringsmiljøet og pedagogikken på førsteårsemnene. Det er veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse, men i realiteten er det mange som står bak det arbeidet vi har gjort, sier Keller.

-Når vi nå går i gang med et tilsvarende arbeid på hele bachelornivået er det enda flere som kommer til å bidra, men også mye større potensial i å skape noe virkelig unikt.

Han forteller at det som varmer aller mest for ham som underviser, er at noen av hans tidligere studenter har funnet det bryet verdt å argumentere for at han fortjener en slik pris.

-Som underviser vet man aldri helt hva undervisningen skaper av læring for de enkelte studentene. Hvordan det man utsetter studentene for faktisk slår ned hos den enkelte er helt umulig å vite før lang tid senere. Da er det veldig hyggelig å se at de samtalene, utfordringene, og forsøkene på å sortere verden på nye måter, faktisk har hatt en positiv virkning hos noen av studentene.

Legger vekt på samtalen

Keller mener sosiokulturell pedagogikk har noe veldig viktig for seg. For ham skjer læring i møte mellom mennesker, og derfor er samtalen så utrolig viktig.

-Når jeg underviser forsøker jeg å legge til rette for samtaler. Men for å få til dette på en god måte tror jeg det er viktig å legge til rette for en likeverdighet mellom studentene og meg, forklarer Keller og fortsetter:

-Jeg foretrekker derfor å være bevist på at jeg skal ta med meg studentene inn i et møte med en del av verden som de ikke kan forklare ved hjelp av det de allerede kan. Da skjer det nemlig minst to ting. Først og fremst får de kjenne på kroppen hvorfor de trenger å lære noe nytt, heller enn at jeg bare foreleser om det. I andre runde vekker vi gjerne en undring hos studentene. Dette er etter min erfaring en avgjørende grunnmur for å holde på innenfor et fagfelt over lenger tid, forteller Keller.

-Vi viser de ikke bare kunnskapen som er produsert av tenkere, men utsetter dem for opplevelser som vekker deres egen undring. Når vi tar dem inn i slike utfordrende møter med verden kan vi ikke bare forelese, vi er nødt til å møte verden med dem og sammen bryne oss på det å forsøke å forstå verden.

Samtidig som han fikk undervisningsprisen ble også utnevnt til Ridder av Den akademiske orden Bokuglen. Denne utnevnelsen gjøres av Det Norske Studentersamfundets høyeste beskytter, Hans Majestet Den Gyldne Gris.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 17. juni 2019 14:05 - Sist endret 17. juni 2019 14:05