Setter fokus på flykningers verdighet

Hvordan kan kritisk, akademisk forskning bidra til verdighet for flyktninger og migranter? Spørsmålet settes på dagsorden under en banebrytende konferanse i Roma.

Monsignore (Archbishop) Silviano Tomasi, Trygve Wyller, Swedish Archbishop Antje Jackelén and Aldo Skoda, photo: K. Rønsdal 

Tanken om menneskeverd er satt under press i Europa etter flere år med økt migrasjon og politisk populisme. Den siste utviklingen tyder på at utfordringene langt på vei er de samme i Nord- og Søreuropa, til tross for politiske og religiøse ulikheter som påvirker mentalitet og tenkning rundt migrasjon. De etiske utfordringene er i praksis de samme, og dermed felles for nord og sør. 

Tema som medborgerskap, nasjonalitet som identitetsbærer og statsløse migranter tas i disse dager opp i et unikt samarbeid i Roma. Internasjonalt anerkjente forskere og kirkeledere fra både Nord- og Søreuropa er samlet for å dele forskning og erfaringer fra et felt som er avgjørende viktig for Europa. 

Konferansen er et samarbeid mellom NORDHOST og The Scalabrini International Migration institute (SIMI), og finner sted ved Università Urbaniana i Roma.

Les mer på NORDHOSTs nettsider. 

 

Publisert 2. apr. 2019 16:16 - Sist endret 2. apr. 2019 16:16