2019

Foto av Karen Elene Thorsen som holder diverse grønnsaker
Publisert 4. sep. 2019 15:29

Karen Elene Thorsen inspirerer daglig over 100.000 mennesker gjennom sin instagramkonto og bok til å spise smartere og sunnere - på budsjett. Hun kommer til TF i forbindelse med fagdagen Grønn Religion!

foto av Tone Vold-Sarnes
Publisert 29. aug. 2019 21:10

Den nye fakultetsdirektøren har en bred erfaring fra flere enheter ved Universitetet i Oslo med seg når hun kommer til fakultetet. På TF ønsker hun å bidra til at fakultetets overordnede mål nås gjennom godt samarbeid mellom de vitenskapelig ansatte og administrasjonen.

foto av Renate Salomonsen
Publisert 29. aug. 2019 21:00

I august tok Renate Salomonsen over arbeidet med å holde orden på fakultetets økonomi. Salomonsen kommer til fakultetet med mange års erfaring med økonomiarbeid på UiO.

Foto av Wally Cirafesi
Publisert 21. juni 2019 15:40

Cirafesi mottar Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling ved Det teologiske fakultet.

Foto av årets uteksaminerte kandidater våren 2019
Publisert 19. juni 2019 14:52

Tirsdag 18. juni ble det holdt semesteravslutning i læringssenteret på Det teologiske fakultet. Det var utdeling av vitnemål til de studentene som nå har fullført graden cand. theol. eller mastergrad. Vi ønsker å gratulere alle kandidater!

Cand. theol. John Jacques Washington Delourme holdt studentenes tale, som vi gjengir i sin helhet under.

Foto av Loreen Maseno, Elia Mligo og Zoro Dube.
Publisert 19. juni 2019 10:40

I mai 2019 arrangerte tre av våre afrikanske PhD’er, Loreen Maseno (2008), Maseno University, Kenya, Elia Mligo (2009), Teofilo Kisanji University, Tanzania, og Zoro Dube (2012) , University of Pretoria,  en internasjonal konferanse med tema: “The Bible, Gender, and Household in Early Christian Texts and Contemporary Church.”

Markus Keller holder diplom
Publisert 17. juni 2019 14:05

Markus Keller ble tildelt undervisningsprisen for 2019 i forbindelse med konstitueringen av Studentparlamentet for studieåret 2019/2020. Keller får prisen for «fremragende innsats for å fremme faglig fellesskap blant studentene på Teologisk Fakultet».

Professor Terje Stordalen
Publisert 14. mai 2019 15:42

Polin-Instituttet ved Åbo Akademi, Turku (Finland) er etablert på basis av et fond gitt av Inez og Julius Polin. De ønsker å være vertsskap for topp internasjonal forsking med en tydelig nordisk og internasjonal orientering.

foto av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo
Publisert 13. mai 2019 16:23

Det europeiske universitetsnettverket The Guild skal legge til rette for samarbeid mellom et knippe av Europas beste forskningsuniversiteter. 10. mai inviterte TF 14 teologiske fagmiljøer fra hele Europa til et første seminar.

Bilde av Markus Keller og Nina Hoel
Publisert 8. mai 2019 13:42

Studentaktiviserende læring er nøkkelbegrepet når fakultetet skal videreutvikle bachelorprogrammet i religion og samfunn.  Gjennom et nytt prosjekt skal studentene komme tettere  på både yrkeslivet og fagmiljøene på fakultetet.

Bilde av førsteamanuensis Enrique Santos Marinas
Publisert 26. apr. 2019 15:06
Dette semesteret har fakultetet gleden av å ha førsteamanuensis Enrique Santos Marinas fra Complutense University of Madrid, Spania, på besøk som gjesteforsker.
Publisert 25. apr. 2019 14:17

Det teologiske fakultet har en økning i det totale søkertallet igjen i år, og det er teologifagene som sørger for økningen. –Svært viktig for fakultetet, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Publisert 11. apr. 2019 17:03

Tallene for vitenskapelig publisering for 2018 viser at TF også i år er best av fakultetene på UiO, og best av de teologiske og religionsfaglige miljøene i Norge. 

Publisert 2. apr. 2019 16:16

Hvordan kan kritisk, akademisk forskning bidra til verdighet for flyktninger og migranter? Spørsmålet settes på dagsorden under en banebrytende konferanse i Roma.

Publisert 1. apr. 2019 14:43

Gudme har takket ja etter at fakultetets tilsetningsutvalg tidligere i mars besluttet å tilby henne den utlyste stillingen som førsteamanuensis i Det gamle testamente.

Publisert 26. mars 2019 20:48

Marius Mjaaland er en av hovedforskerne i en av de nye tverrfaglige forskningsgruppene innenfor universitetets livsvitenskapsatsning. Prosjektet kan revolusjonere organdonasjon, samtidig som viktige etiske og eksistensielle sider ved organdonasjon blir satt under lupen.

Publisert 18. mars 2019 14:48

Professor em. Dr. Bernhard Waldenfels kommer til Oslo som gjesteforsker  i regi av NORDHOST. Han vil blant annet holde en åpen gjesteforelesning på fakultetet 27. mars 10:15-11:00 i Teologisk bibliotek, Domus Theologica. Tema: Responsive Phenomenology: Thinking and Acting from Elsewhere.

Publisert 13. mars 2019 10:27

Igjen hevder UiO seg blant de beste i verden innenfor teologi og religionsfag på QS World University Ranking. På verdensbasis ligger UiO på 45. plass, og i Norden på 2. plass.

Publisert 12. mars 2019 19:52

11. mars ble fakultetets nye masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis lansert i Universitetets Gamle Festsal, med Kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til stede. Under kan du lese dekan Aud V. Tønnessens tale fra lanseringen.

Publisert 12. mars 2019 18:43

Styret ved Universitetet i Oslo har i dag tilsatt Tone Vold-Sarnes som fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet.

Publisert 5. mars 2019 09:28

11. mars markerer Universitetet i Oslo og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn etableringen av en ny mastergrad for ledere i tros- og livssynssamfunn. Kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil delta ved markeringen.

Publisert 4. mars 2019 15:55

Post.doc. Thomas Arentzen har dette året studieåret et forskeropphold ved prestisjefylte Dumbarton Oaks, tilknyttet Harvard University. Til høsten starter han opp i ny stilling ved Uppsala Universitet etter at det svenske Vetenskapsrådet innvilget ham midler til et fireårig forskningsprosjekt. Les Arentzens Amerikabrev!

Publisert 1. feb. 2019 13:30

Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger. Det er tittelen på et nytt emne som startet opp på Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo nå i januar. Ansvarlig er Helge Svare som er filosof, forfatter og til daglig forskningsgruppeleder på Arbeiderforskningsinstituttet på OsloMet. Å bruke filosofifaget i profesjonelt dialogarbeid har han holdt på med i flere tiår.