Rekordstor søkning til teologi

TF har 20% flere førsteprioritetssøkere gjennom Samordna Opptak sammenlignet med i fjor. –Svært gledelig, sier studiedekan Oddbjørn Leirvik.

Studiedekan Oddbjørn Leirvik gleder seg over økningen i interessen for teologistudier. Foto: UiO

Opptellingen etter søknadsfristen 15. april viser at pilen går oppover for fakultetet samlet. Med 20% økning har fakultetet gått fra totalt 74 førsteprioritetssøkere i fjor til 89 i år. Hvis vi tar med alle søkere uansett prioritet er årets tall 918, mot 842 i fjor, altså en økning på 9%.

Årsenheten i kristendom og islam og bachelorprogrammet i religion og samfunn hadde i fjor en betydelig økning i antallet førsteprioritetssøkere på hele 67%. Disse to programmene holder stand i år. Årsenheten har 24 førsteprioritetssøkere mot 25 i fjor, mens bachelorprogrammet øker litt fra 30 i fjor til 32 i år.

Den virkelig store økningen ligger altså på profesjonsstudiet i teologi. Med 33 førsteprioritetssøkere er økningen på dette studieprogrammet på hele 74% fra fjorårets 19 søkere. Dette er det høyeste antallet søkere til programmet i nyere tid. Gjennomsnittet for de 4 foregående årene er på 23 søkere, og det er første gang i år at programmet har over 30 søkere.  

Trenger styrket rekruttering

Studiedekan Oddbjørn Leirvik er glad for økningen i antall førsteprioritetssøkere på teologistudiet.

-Vi har i flere år jobbet målrettet for å styrke rekrutteringen til profesjonsstudiet, og har stabilisert oss på et høyere nivå enn tidligere. Men vi har fremdeles behov for en mer robust søkning til programmet. Årets økning tar oss i riktig retning, konstaterer Leirvik.

Han understreker samtidig at erfaringen tilsier at søkertall vil variere fra år til år.

-Med såpass små kull som vi relativt sett har skal det ikke mange tilfeldigheter til før vi får store utslag, bare de siste fire årene har det variert mellom 19 og 27 søkere.

Likevel håper Leirvik at fakultetet kan få et økt stabilt søkertall årene fremover.

-Det er ikke bare fakultetet som trenger det. Vi utdanner prester til Den Norske Kirke, og prestemangelen som vil tilta i årene fremover gjør at kirken er avhengig av at flere tar presteutdanning, sier Leirvik.

Nasjonalt anliggende

Han håper og tror at fakultetet skal bidra til å utdanne flere prester, og understreker betydningen av rekrutteringssamarbeidet mellom Kirkerådet og utdanningsinstitusjonene som nå er i støpeskjeen.

-Rekruttering til prestetjeneste er et nasjonalt anliggende, og vi er avhengige av et nasjonalt samarbeid for å få til det løftet som trengs, slår Leirvik fast.

-Vi trenger at alle institusjonene som utdanner prester styrker sin rekruttering, både for å få nok prester, men også for å bidra til mangfoldet i kirka, sier han.

 Og i år ser det ut til at nettopp det skjer, i og med at alle profesjonsutdanningene i teologi øker.

-Vi skal være forsiktige med å tolke dette som en ny trend, men akkurat nå bør vi glede oss over det som kan se ut til å være en generell økning i interessen for teologistudier, mener Leirvik.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 19. apr. 2018 11:09 - Sist endret 19. apr. 2018 11:09