Best på publisering

TF var i særklasse best på vitenskapelig publisering sammenlignet med de andre fakultetene ved Universitetet i Oslo i 2017. Ingen andre teologiske eller religionsfaglige miljøer i Norge var heller i nærheten fakultetets publiseringsgjennomsnitt for i fjor.

Dekan Aud V. Tønnessen kikker på noen av bøkene fakultetets forskere publiserte i fjor. Foto: TF/Mathias H. Eidberg

Bortsett fra noen få institutter og seksjoner var det ingen universitetsfakulteter, offentlige eller private høyskoler som kunne måle seg med den gjennomsnittlige publiseringen pr. ansatt på TF i 2017. Det viser ferske tall fra Databasen for høyere utdanning (DBH). Fakultetets snitt-tall, såkalt publiseringspoeng per UFF-årsverk, var på 3,19.

Høy aktivitet og kvalitet

-Dette er et meget gledelig tall for oss, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Hun ser den høye publiseringen i sammenheng med den faglige kvaliteten ved fakultetet. Både gjennom den nasjonale humanioraevalueringen (HUMEVAL) og den siste internasjonale universitetsrankingen QS World University Ranking har fakultetet vist seg å ikke bare være fremst i Norge og Norden, men blant de sterkeste fagmiljøene på verdensbasis.

-Hvis vi ser de gode publiseringstallene sammen med dette, sier det noe om at vi har klart å bygge et sterkt fagmiljø med høy aktivitet og kvalitet, fastslår Tønnessen.

-Vi har all mulig grunn til å være stolte av tallene, og jeg vil berømme fakultetets ansatte for innsatsen. Dette er en kjempeinspirasjon for oss alle!

Sterke resultater over tid

Gjennomsnittstallet på 3,19 poeng er uten sammenligning det beste tallet fakultetet har hatt de siste 10 årene. Deler av forklaringen ligger i fakultetets meget høye aktivitetsnivå i forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017. Fakultetets ansatte deltok på en rekke arrangementer og formidlingsaktiviteter, og sørget også for usedvanlig høy publiseringsaktivitet.

Til tross for at 2017 var et noe spesielt år viser tallene at fakultetet over tid har en høy publiseringsfrekvens.

-I og med at vi representerer et relativt lite fakultet sammenlignet med andre fakulteter vil publiseringen variere i større grad fra år til år, men vi ser likevel at vi over tid ligger godt an sammenlignet med andre, forteller Tønnessen.

Ser vi gjennomsnittet i løpet av de siste 10 årene ligger fakultetet på drøyt 2 i snitt pr. ansatt. Gjennomsnittstallet nasjonalt på institusjonsnivå for samme periode er til sammenligning ca. 0,9.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 18. apr. 2018 13:10 - Sist endret 19. apr. 2018 11:09