Jes Fabricius Møller utnevnt til kongelig ordenshistograf

Professor II Jes Fabricius Møller ble nylig utnevnt til kongelig ordenshistorgraf av Hennes Majestet Dronning Margrethe av Danmark. 

Fra 1. mars vil Jes Fabricius Møller være kongelig ordenshistograf i Danmark. I følge det danske Kongehusets pressemelding er ordenshistografens hovedoppgave å forvalte Ordenskapitlets arkiv. I tillegg fungerer ordenshistografen som historiefaglig rådgiver for Kongehuset.

Jes Fabricius Møller har gjort seg bemerket i dansk offenlighet med sin inngående kjennskap til dansk historie generelt, og det danske kongehuset spesielt. Han ga blant annet ut boken Dynastiet Glücksborg i 2013 om Danmarks historie og det danske Kongehuset.

Jes Fabricius Møller er til daglig lektor ved Saxo-instituttet ved Københavns Universitet. Siden 2014 har han vært professor med særlige oppgaver (mso) ved Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. I tillegg er han professor II ved Det teologiske fakultet, UiO. Her er han tilknyttet forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900. Forskergruppen er en del av UiO:Norden, som er en av tre tverrfaglige satsninger ved UiO. 

 

Publisert 5. feb. 2018 12:02 - Sist endret 26. apr. 2019 09:33