Merete Thomassen blant de nominerte til biskop i Tunsberg

Det er nå klart hvilke fem kandidater bispedømmerådet i Tunsberg har nominert til ny biskop. Førsteamanuensis Merete Thomassen ved Det teologiske fakultet er blant de nominerte.

Merete Thomassen gleder seg over å bli nominert i bispedømmet hun opprinnelig kommer fra. Foto: TF/Mathias H. Eidberg

Merete Thomassen har siden januar 2017 vært ansatt som førsteamanuensis i praktisk teologi med liturgikk som felt. Før dette hadde hun samme stilling ved Det praktisk-teologiske seminar. 

Thomassen er en av 5 nominerte til stillingen, i følge kirken.no. 

Thomassen har tidligere jobbet som prostiprest i Østre Romerike prosti og sokneprest i Sørum. I tillegg har hun vært sykehjemsprest på Lambertseter, Oppsal og Langerud sykehjem, og prest i Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

-Jeg er ydmyk, glad og overveldet, sierThomassen.

-Vi går nå inn i en viktig prosess frem mot valget. Det er selvsagt ekstra hyggelig å bli nominert i Tunsberg, siden dette er bispedømmet jeg både kommer fra og ble ordinert i, forteller hun.

Publisert 14. mars 2018 15:51 - Sist endret 13. des. 2018 13:38