UiOs HMS-pris til Brynjulv Norheim

Brynjulv Norheim ved Det teologiske fakultet er årets vinner av UiOs HMS-pris. Han får prisen for sitt brede engasjement innenfor HMS-feltet gjennom mange år.

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe sammen med prisvinner Brynjulv Norheim. Foto: UiO/Frøydis Schulz

Norheim fikk prisen i forbindelse med UiOs årlige LAMU-seminar. Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe stod for utdelingen av prisen, som deles ut hvert år.

Bjørneboe innledet med å si at prisen deles ut til en person eller gruppe som har gjort en markant innsats ut over det man kan forvente i sitt daglige yrke når det gjelder psykososialt HMS-arbeid, arbeidsmiljøkultur, forståelse og kunnskap for arbeid med hms, og å løfte frem viktige problemstillinger og sette i gang tiltak.

Arbeidsmiljøutvalget ved UiO er jury for prisen. I sin begrunnelse sa juryen:

Brynjulv Norheim med det synlige beviset på HMS-prisen. Foto: TF/Ingeborg Skrindebakke

"Årets vinner har gjennom mange år lagt ned en svært allsidig innsats og et stort engasjement for arbeids- og læringsmiljø i ulike roller. Vinneren bruker sin kompetanse til å fremme arbeid for læringsmiljø, universell tilrettelegging, inkludering og likestilling. Gjennom dette bidrar vinneren til et utvidet HMS-perspektiv.

Vinneren har i en årrekke satt HMS-arbeid på dagsorden og bidratt til at arbeidsmiljøspørsmål har fått stor oppmerksomhet gjennom forskning, publisering og utvikling av kurstilbud til ulike grupper.

Vinnerens engasjement for universell tilrettelegging har ført til sterkt fokus på inkludering. Årets vinner får prisen for sitt utrettelige engasjement og for å ha løftet vernetjenesten ved UiO."

-Jeg syntes det var fantastisk å motta HMS prisen. Bakgrunnen for prisen gjør meg ydmyk, sier Brynjulv Norheim selv.

Han forteller at han alltid har hatt som målsetting å bidra til bevisstgjøring rundt arbeidsmiljøets betydning. Norheim sier det er viktig å skape felles eierskap om dette, og at ledelse og ansatte samhandler for å øke kvaliteten på våre tjenester i forlengelsen av et godt arbeidsmijø.

-For meg viser prisen hvordan arbeidsmiljøarbeid kan være engasjerende og kombinere faglige og sosiale formål. Gjennom vervet i vernelinjen har jeg kunne engasjere meg i et bredt spektrum av anliggende knyttet til arbeidsmiljøet, forteller Norheim.

 

 

Publisert 19. mars 2018 16:19 - Sist endret 19. mars 2018 16:19