Skal forske på bøker som ikke finnes

Et nytt prosjekt skal undersøke bøker som kun er kjent som titler fra andre skriftlige kilder i det første årtusen. Prosjektet har fått finansiering fra Centre for Advanced Study (CAS) i Oslo, og ledes av Marianne Bjelland Kartzow (TF) og Liv Ingeborg Lied (MF).

Det Norske Videnskaps-Akademi holder til i ærverdige lokaler i Drammensveien 78 i Oslo. Foto: DNVA

Hvert år deler Centre for Advanced Study (CAS) ved Det Norske Videnskaps-Akademi ut prosjektmidler til tre prosjekter. Nivået er høyt, og de som etter en grundig evalueringsprosess kommer gjennom nåløyet blir tildelt omlag 3.5 millioner kroner og kontorlokaler for prosjektet i ett år. 

Professor Marianne Bjelland Kartzow.

For 2020/21 vil prosjektet med tittelen "Books Known Only by Title: Exploring the Gendered Structures of First Millennium Imagined Libraries" være ett av tre prosjekter som skal holde til i Videnskapsakademiets lokaler i Drammensveien. Prosjektet ledes av professor Marianne Bjelland Kartzow fra TF-UiO, og professor Liv Ingeborg Lied fra MF.

Disse to skal sammen med sin forskergruppe ta for seg et så godt som uutforsket felt, bøker som kun er kjent ved sin tittel. Gjennom det første årtusenet finnes det referanser i religiøs litteratur til bøker tilskrevet bibelske personer. Noen av disse skriftene har vi hele eller deler av, som for eksempel en rekke apokryfe skrifter. Men noen av bøkene finnes kun som titler, referert til i andre skrifter. Med andre ord bøker vi ikke vet om virkelig har eksistert. 

Flere av disse bøkene er tilskrevet kvinnelige, bibelske personer. Disse påståtte bøkene har i følge prosjektlederne ikke fått den oppmerksomheten de fortjener. De skriver i prosjektbeskrivelsen at praksisen med å tilskrive mulig fiktive bøker til kvinner fra Bibelen ikke kartlagt, undersøkt eller analysert som fenomen enda. Prosjektets målsetting er å gjøre akkurat dette.

Prosjektlederne beskriver prosjektet slik: 

"References to books ascribed to figures known from the extended biblical narrative are abundant in Jewish, Christian, Manichean, Muslim, and other texts from the first millennium. One intriguing category of such references that remains largely unexplored is books known only by title. Books known only by title are postulated books, surviving neither as extant documents nor as excerpts or quotations of any substantial length; these books are claimed books—known as named entities through the medium of other writings. Books that fall into this category are found, for instance, in lists of apocryphal books; in annotations added by later hands in the margins of surviving manuscripts; as well as in literary accounts across the language traditions of the Middle East and the Mediterranean area. In a preliminary study of books known only by title, we discovered—much to our surprise—that several of these books are ascribed to female figures, such as Eve, the daughters of Adam, and the mysterious figure of Noriah. Until now, these postulated books ascribed to female figures of the biblical narrative have not attracted the attention they deserve. The practice of ascribing potentially fictitious books to female figures has been neither mapped nor analyzed nor systematically explored as a historical, literary and socio-rhetorical phenomenon.

Drawing on and combining theoretical perspectives developed in Book History and Gender Studies this project aims at mapping the occurrences of books known only by title and associated with female figures from the broadly conceived, and evolving, biblical narrative—from Qumran to the Qu’ran. The project will explore the gendered patterns in the imaginations of such books. We will 1) discuss and contextualize the known examples of postulated books ascribed to female figures, 2) search for other still overlooked occurrences, 3) explore and analyze the rhetorical, literary, and potential social functions of these books, 4) contribute to knowledge building and theorizing about the gendered dynamics of postulated books, and 5) critically engage the dominant academic imagination of first millennium literary culture. Accordingly, based on a largely untapped source material, and focusing on a phenomenon that remains unexplored, this project aims to change conventional ideas about book culture, imagined libraries, and gender in the first millennium."

Publisert 17. sep. 2018 16:19 - Sist endret 6. sep. 2022 21:23