Postdoktor på TF tildelt prestisjefylt forskningsstipend

Postdoktor Thomas Arentzen er blitt tildelt et prestisjefylt “Fellowship” i bysantiske studier ved Dumbarton Oaks i 2018-19. Dumbarton Oaks er et gods i Washington DC som regner sin historie tilbake til 1700-tallet. Det var her man i 1944 avholdt konferansen som ledet til opprettelsen av FN.

Dumbarton Oaks er idag én av verdens fremste forskningsinstitusjoner innen feltene bysantinske studier, før-kolombianske studier og hage- og landskapsarkitektur. Ikke minst er den bysantinske samlingen en unik kolleksjon objekter fra den bysantinske perioden. Forskningsinstitusjonen eies av Harvard University.

Hvert år tilbys seks forskere fra hele verden et Fellowship for å bedrive bysantinsk forskning ved senteret. I tillegg deler man ut et mindre antall Junior Fellowships til kandidater som ennå ikke har disputert.

Dumbarton Oaks utgir det vitenskapelige tidsskriftet Dumbarton Oaks Papers og publiserer bredt innen sine fagfelt, sammen med Harvard University Press.

 

 

Publisert 16. feb. 2018 14:56 - Sist endret 16. feb. 2018 14:56