Skal forske på medborgerskap og migrasjon

I vår var det oppstart for forskergruppen NORDHOST (Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis), som er en del av UiO:Norden. Kaia Rønsdal og Helena Schmidt er nylig ansatt som postdoktor og phd-stipendiat i forskergruppen. 

Helena Schmidt og Kaia Rønsdal er gode kolleger og forskere i forskergruppen NORDHOST. Foto: Mathias H. Eidberg

Rønsdal og Schmidt har tilsynelatende en ganske lik vei inn til forskergruppen de nå er en del av. Begge har helsefaglig bakgrunn før de tok master i profesjonsetikk og diakonivitenskap ved Det teologiske fakultet, og har jobbet innenfor samme sektor.

Rønsdal ble først utdannet som barnevernspedagog, og jobbet med rusbrukere.

-Jeg jobbet med dette i mange år, både i behandling, og i gatenære tiltak i Oslo, forteller hun.

-Etter at jeg litt tilfeldig tok et emne på TF som het «Makt, dømmekraft og menneskesyn i arbeid med mennesker», kom de mange spørsmål og svar jeg både visste og ikke visste at jeg hadde.

Dette ble utslagsgivende for at Rønsdal gikk videre med studier på masterprogrammet i profesjonsetikk og diakonivitenskap. Hun forteller at kun en mikroskopisk del av nysgjerrigheten var stilnet etter dette, og etter en periode som forskningsassistent søkte hun på og fikk doktorgradsstipend på fakultetet. Etter endt doktograd gikk veien videre inn i NORDHOST i post.doc-stillingen hun nå har.

Schmidt er utdannet ernæringsfysiolog og har en master i profesjonsetikk og diakonivitenskap fra TF. Før hun begynte på sin doktorgrad i høst jobbet hun i Unikum, som er en arbeidsmarkedsbedrift drevet av Kirkens Bymisjon. Der var hun ansvarlig for en kafé som tilbyr arbeidstrening, et tilholdssted og en meningsfull hverdag for arbeidssøkere som av helt ulike grunner er utenom det ordinære arbeidsliv.

-Den litt usannsynlige kombinasjonen av utdanning i ernæringsfysiologi og profesjonsetikk har vært overraskende nyttig i en jobb som omhandlet omsorg, utenforskap, mestring - og mat, forteller Schmidt.

Romteori og medborgerskap

I sitt faglige arbeid bruker Rønsdal romteori, fenomenologi, etikk, diakonivitenskap og teologi.

-Både i masteroppgaven min, og i doktoravhandlingen, har jeg vært opptatt av å utforske hvordan romteori, det vil si teorier om utvikling og fortolkning av geografiske, fysiske og sosiale rom, kan brukes til å forstå mennesker og deres sosiale tilværelse, forklarer hun.

-Rom som skapes av marginaliserte mennesker har like stor verdi og makt, og betydning for sosial tilhørighet, som dem som skapes av majoritetssamfunnet. For eksempel kan en kafé for gatefolk, være like betydningsfull som Theatercaféen, sier Rønsdal.

-Men, og det er poenget, ikke når andre enn dem som ønsker å være der bestemmer hvordan rammene for disse rommene skal være, og hva som skal foregå der. Hvis ikke blir det bare enda en måte for storsamfunnet å styre mennesker til å passe inn slik det passer storsamfunnet, en maktstrategi som gjerne kalles disiplinering.

Denne tematikken har vært en rød tråd for Rønsdal. I sin doktoravhandling fokuserte hun på hvordan mennesker omgås i det offentlige rom – særlig der hvor marginaliserte mennesker og ‘vanlige’ mennesker treffer på hverandre.

Schmidt har vært opptatt av medborgerskap (citizenship).  I sin masteroppgave gjorde hun feltarbeid på Gatehospitalet, Frelsesarmeens helse og omsorgstilbud til rusbrukere som har store og sammensatte helseproblemer.

-Jeg ble interessert i hva som foregikk når pasienter og ansatte spiste sammen, hva som gjorde at mennesker med så stor grad av smerte, ofte forbundet med skam, valgte å spise sammen med andre når de hadde mulighet til å spise alene, sier Schmidt.

Hun forteller at interessen for måltider som både inkluderende og trygge, ekskluderende eller normaliserende, bare har vokst siden møtet med måltidene på Gatehospitalet.

-Jeg gleder meg nå til å fortsette det faglige arbeidet med undersøkelsen av måltider, tilhørighet, medborgerskap og migranter.

Møter med mennesker

For både Rønsdal og Schmidt har den faglige nysgjerrigheten sitt utspring i erfaringer og opplevelser i møte med marginaliserte mennesker.

-I sosial- og omsorgsarbeid dukker det stadig opp utfordringer som man ikke nødvendigvis har ordene til å bearbeide eller forstå. Det var i søken etter en større faglig forståelse av hva jeg arbeidet med at jeg kom over masterprogrammet Profesjonsetikk og diakonivitenskap på TF, og ble spesielt opptatt av teorier om medborgerskap, sier Schmidt.

-Etterhvert utviklet interessen seg til medborgerskap som kroppslig opplevelse og spørsmål om det midlertidige og romlige ved tilhørighet. Dette har blitt et av hovedspørsmålene i mitt nåværende arbeid, forteller hun.

 Rønsdal fikk kontakt med forskningsmiljøer som jobbet med migrasjon når hun arbeidet med phd-avhandlingen. Gjennom dette fikk hun besøke ulike prosjekter som jobbet med flyktninger og papirløse migranter, både i Norden, Europa og USA/Mexico.

-Allerede før jeg ble ferdig med doktorgradsarbeidet bestemte jeg meg for at når jeg ble ferdig, ville jeg ta med erfaringene og utforske dem videre i forskning rundt migrasjon. Jeg ville jobbe mer eksplisitt med teologiske perspektiver og religion, og videreutvikle metodologien jeg begynte å utvikle i avhandlingen, men nå i grenseland. Det vil si områder der migranter treffer hverandre og mennesker som allerede er der. Steder på veien eller steder som kan eller skal bli, eller allerede har blitt, et hjem, forteller hun.

-I løpet av høsten 2015, da jeg satt i absolutt siste innspurt på mitt avhandlingsarbeid, ble flyktningstrømmen inn til Europa, og Norge, en plutselig og dramatisk virkelighet som angikk oss i mye større grad enn flyktninger og migrasjon har gjort tidligere.

Dette satte henne på sporet av det som skulle bli hennes post.doc-prosjekt.

Fokus på feltarbeid

Feltarbeid vil ta mye av tiden for dem begge fremover.

Scmidt forteller at hun er i gang med feltarbeid og det kommer til å bli hovedfokus denne høsten.  Det første feltarbeidet gjorde hun ved Byfrokost, Tøyenkirkens matservering til fattige tilreisende og hjemløse i byen.

-Samtidig leser jeg meg opp på alt jeg kan komme over av teorier om måltidsfellesskap, identitetsbygging og mat, migrantteori og medborgerskap, sier hun.

Rønsdal har planlagt flere feltarbeid det kommende, men får også hendene fulle med både skriving og administrative oppgaver i rollen som prosjektansvarlig for NORDHOST.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 24. okt. 2017 14:47 - Sist endret 30. okt. 2017 15:35