Avslutningskonferanse for REDO

"Reassambling Democracy? Ritual as Resource" er overskriften når REDO holder sin avslutningskonferanse 22.-25. februar. Flere internasjonale toppforskere finner veien til Oslo disse dagene.

Demonstrasjoner, spontane minnesamlinger, festivaler og andre kollektive aktiviteter som samler og beveger mennesker er en form for rituell praksis. REDO har gjennomført en rekke case-studier av slike aktiviteter, blant annet knyttet til 22. juli, med fokus på inkluderende demokrati, respons på vold og miljøengasjement.

Jone Salomonsen leder REDO, og hun sier følgende om konferansen:

-I REDO prosjektet har forskerne fulgt tidslinjen fra Breivik til Trump, og spør: kan ritualer redde demokratiet? Eller star vi på terskelen til en post-demokratisk tid? Hva innebærer den?

-Prester og teologer stiller lignende spørsmål: Har de ritualene og de liturgiene jeg utfører effekt i verden? Kan de bidra til å redde demokratiet, redde menneskene fra seg selv og sin egen ondskap? Bør kirkens ritualer bidra til å utvikle en demokratisk kultur, eller skal vi med Aalen-brødrene si at kirken ikke støtter noe politisk system, verken det autoritære eller det demokratiske? Hvis vi kan "trene på å få det sinnelaget som får oss til å vende godsiden til", som Berggrav skrev etter krigen, er ritualet så et treningssted? Er kirken et treningssenter for å få til samfunn?

-Frelse er en ting, den har Luther definert. Men å trene viljen til å bli god-villet, det er noe annet. Kan vi "reassemble" demokratiet i kirken, mot postdemokratiets høyreradikale krefter? Eller er det et arbeid for det sekulære samfunn? Hvor og hvordan ser de ritualene ut som øver oss i gjøre demokrati og utvikle en demokratisk kultur og sensibilitet for en horisontal orden, og en radikal aksept for den andres rett til liv, frihet, fellesskap og verdighet?

-Dette er noen av de spørsmål vi stiller på REDO konferansen 22-25 februar.

22.-25. februar samles prosjektet til sin avslutningskonferanse «Reassembling Democracy? Ritual as Resource», med deltagelse av flere internasjonale toppforskere innenfor feltet. Her vil mange av hovedfunnene i prosjektet presenteres.

Hør blant andre:

  • Ronald L. Grimes: Improvising Ritual
  • Siobhan Garrigan: Queueing in the Street for Shelter: How Western Democracies Rely on Homelessness
  • Catherine Keller: Political Theology of the Earth
  • Jone Salomonsen, Ida Marie Høeg og Cora Alexa Døving: July 22nd Examined
  • Martin G. Reynolds: Democracy on Trial? Erosion of Truth and Trust in the Fourth Estate
  • Adrian Ivakhiv: Reassembling a Broken World: Toward Practices of Anthropocenic Mindfulness

Les mer om konferansen og meld deg på!

Plakat for konferansen (pdf)

Publisert 21. feb. 2017 13:45 - Sist endret 7. okt. 2019 10:44