Kongens gullmedalje til Helge Årsheim

Postdoktor Helge Årsheim mottok Hans Majestet Kongens gullmedalje under Universitetets årsfest 1. september.

Hvert år deles Hans Majestets Kongens gullmedalje ut til fremragende, yngre forskere for vitenskapelige arbeider bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidene må være anerkjent som virksomme bidrag til forskningslitteraturen innenfor sine fagfelt. Annethvert år har TF anledning til å nominere en kandidat til å motta gullmedaljen, og i år gikk prisen til Helge Årsheim.

Helge Årsheim får prisen for sin avhandling "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013" , se engelsk sammendrag (pdf). Avhandlingen dokumenterer hvordan fire menneskerettighetskomiteer i FN-systemet har forstått og brukt religionsbegrepet til dels svært ulikt i sin overvåkningspraksis, som følge av helt forskjellige innfallsvinkler til hva religion er, kan og bør være i samfunnet.

Avhandlingen fokuserer særlig på komiteenes praksis på tre områder; anerkjennelsen av religiøse organisasjoner, spørsmål knyttet til diskriminering og religiøse minoriteter og spørsmålet om hvordan religiøse lover, doktriner og praksiser virker inn på menneskerettighetsvernet i bredere forstand. Årsheims arbeid konkluderer med at forskjellene er av en slik karakter at de kan bidra til en fragmentering av det internasjonale menneskerettighetsvernet.

-Helge Årsheim har skrevet en betydelig avhandling om hvordan religionsbegrepet brukes ulikt i forskjellige FN-komiteer, sier dekan Aud V. Tønnessen. Hun forteller at Årsheim i dag er ansatt som postdoktor ved fakultetet, knyttet til Samkul-prosjektet "Good protestant, bad religion?", noe fakultetet har stor glede av.

-Han er en begavet forsker med et sterkt internasjonalt nettverk. Han er initiativrik og står blant annet bak en internasjonal blogg om religion, sier Tønnessen.

Avhandlingen gis ut som bok av forlaget Walter de Gruyter i 2018.

Publisert 5. sep. 2017 11:10 - Sist endret 6. sep. 2022 21:21