170 forskere fra hele verden til internasjonal konferanse om praktisk teologi i Oslo

En av de største konferansene i Oslo innenfor teologi på mange år finner sted fra 20. til 24. april. Konferansens tema er "Reforming: Space, body and politics".

Mer enn 170 deltagere, for det meste internasjonale gjester fra fem kontinenter, samles til konferanse i regi av the The International Academy of Practical Theology (IAPT). Konferansen holdes hvert annet år, og var sist i Pretoria i Sør-Afrika. IAPTs medlemmer består av de ledende internasjonale forskerne innenfor praktisk teologi.

Fagfelt i vekst

Årets konferanse arrangeres av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Menighetsfakultetet og VID vitenskapelige høgskole.

Professor Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet, UiO, leder arrangementskomiteen. Foto: Alexander Tufte

-Praktisk teologi som fagfelt får stadig større betydning i alle nordiske land, sier professor Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han leder arrangementskomiteen.

-Den «empiriske vendingen» har en åpenbar rolle i de fleste disiplinene innenfor teologi og religionsstudier i dag. Derfor er det et privilegium å få være vertskap for denne viktige konferansen, og dele gode og inspirerende faglige diskusjoner med internasjonale kolleger, sier Wyller.

Fornyende praksis

Han forteller at konferansens tema selvfølgelig symboliserer 500-årsjubileet for reformasjonen som feires i år. Men temaet handler om mye mer enn en konfesjonell markering.

Wyller forteller at fornyende praksis relaterer til alle sider ved teologi og religionsstudier. Derfor er valget av undertemaene «space», «body» og «politics» passende i en tid med sterke kulturelle, sosiale og religiøse endringer.

Konferansen holdes i Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo, på Blindern campus.

Publisert 6. apr. 2017 16:06 - Sist endret 26. apr. 2019 09:32