Transkontinentalt PhD-seminar i Brasil

Forskere og PhD-studenter fra fire kontinenter var samlet i Brasil til felles seminar i slutten av oktober. Neste år avholdes det årlige seminaret i Oslo.

Deltagerne på det fjerde transkontinentale PhD-seminaret for teologi og religion, som ble avholdt i Sao Leopoldo, sør i Brasil.

 17.-20.oktober ble det årlige transatlantiske PhD-seminaret for teologi og religion avholdt for fjerde gang. Denne gangen gikk det av stabelen i Sao Leopoldo i Brasil.

Deltagerne på dette seminaret kommer fra Union Theological Seminary i New York, USA, University of Kwa-Zulu-Natal i Pietermaritzburg, Sør-Afrika, Faculdades EST i Sao Leopoldo, Brasil og vårt eget fakultet. Disse fire institusjonene samarbeider om PhD-seminaret.

Fra TF deltok PhD-studentene Anita Aba Ansah, David Stiles-Ocran og Andreas Ihlang Berg, i tillegg til førsteamanuensis Nina Hoel og professor Trygve Wyller.

Viktig internasjonal erfaring

Temaet for seminaret var denne gangen «Becoming Human». Opplegget innebærer at PhD-stipendiater fra fire kontinenter møtes med fremlegg fra sine doktorgradsarbeider. I tillegg holder forskere fra samarbeidspartnerne forelesninger, to fra hver institusjon.

Seminaret gir en viktig anledning til en sterk internasjonal eksponering av den gruppen av våre PhD-kandidater som arbeider i skjæringspunktet mellom religion, teologi og samfunn. Deltagerne var meget godt fornøyd med seminaret, både den faglige kvaliteten og for selve tilretteleggingen av de brasilianske vertene.

Seminaret skal videreføres i flere nye år i en ny runde med årlige seminarer hos de samarbeidene institusjonene. Neste års seminar blir i Oslo i oktober 2017, med arbeidstittelen «Discovering  God in post-colonial contexts: Exploring Methods and Theories in Theology and Religion”.

Solidaritet med studentprotester

Seminaret ble også preget av at de fleste Sørafrikanske deltagerne måtte trekke seg på grunn av studentprotestene i Sør Afrika. Kun en av deltagerne fra University of Kwa-Zulu-Natal fikk anledning til å komme.

Høsten har vært preget av store protestaksjoner for universitetene i Sør Afrika. Demonstrantene har flere steder blitt møtt av opprørspoliti, og konflikten har dermed eskalert til et voldelig nivå. Årsaken til protestene er en foreslått økning i studentavgiften, som i stor grad vil gjøre det enda vanskeligere for den svarte, fattige delen av befolkningen å ta utdanning.

Deltagerne på seminaret forfattet derfor en solidaritetserklæring, hvor de uttrykker sin støtte til de Sørafrikanske studentene og oppfordrer universitetenes ledelse og landets politiske ledelse til å sørge for at volden stoppes.  

 

Publisert 28. okt. 2016 18:38 - Sist endret 8. des. 2020 10:27