TF partner i nytt HERA-prosjekt: Protestant Legacies in Nordic Law. Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law.

HERA (Humanities in the European Research Area) Joint Research Programme Board har sluttbehandlet søknader til annen runde av satsingen ”Uses of the Past”. Prosjektet Protestant Legacies in Nordic Law. Prosjektet Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law, hvor TF er en av partnerene fikk fikk finansiering.

Professor Tarald Rasmussen. Bilde: Alexander Tufte

605 søknader kom inn i første runde, ca. 100 gikk videre til runde to i fjor høst, og 35 ble slutt blir finansiert. Blant disse  er et prosjekt med TF som partner: Protestant Legacies in Nordic Law. Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law. Lisbet Christoffersen i København, leder prosjektet sammen med fire andre Principal Investigators: Pamela Slotte fra Helsinki, Michael Heinig fra Göttingen, Anna Sara Lind fra Uppsala og Tarald Rasmussen fra Oslo. Prosjektet har en tverrfaglig profil, med hovedvekt på kirkehistorie, religionsvitenskap, rettshistorie og offentlig rett. Prosjektet går over tre år, og funding er fordelt nokså likt mellom de deltakende landene.

Publisert 13. mars 2016 18:42 - Sist endret 13. mars 2016 18:42