Nekrolog over Turid Karlsen Seim (1945-2016)

Nekrologen er skrevet av Halvor Moxnes, Marianne B. ­Kartzow og Aud V. Tønnessen, og stod på trykk i Vårt Land 8. november.

Det er med stor sorg og vemod at vi har mottatt meldingen om at vår gode venn og kollega Turid Karlsen Seim døde 3.11.2016 etter lengre tids sykdom. Med henne er en toneangivende forsker, akademisk leder og en døråpner for kvinner i kirke og akademia gått bort. Hun var en pioner. Seim var den første kvinne som tok teologisk doktorgrad i Norge. Avhandlingen med tittelen Det doble budskap: avhengighet og avstand mellom kvinner og menn i Lukas-Acta, engelsk The double message: patterns of gender in Luke-Acts anga et sentralt anliggende i hennes faglige og politiske arbeid, nemlig kvinners rolle og plass i tekst og tradisjon. Den engelske utgaven gjorde henne internasjonalt kjent og anerkjent som en kritisk og konstruktiv tekstfortolker og toneangivende forsker innenfor Det nye testamente. Med sitt kjønnskritiske kvinneperspektiv klarte hun å kombinere engasjement og saklighet, og oppnådde gjennomslag for sine banebrytende synspunkt. Hun var etterspurt og aktiv i viktige internasjonale fora for bibelfortolkning i flere tiår. Hun bygget nettverk og hadde flere internasjonale samarbeidsprosjekt. I 2005-2006 samlet og ledet hun en rekke internasjonale kolleger i et stort forskningsprosjekt ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskapsakademi, knyttet til tema «forvandling» i tidlig kristendom. Hun arbeidet i lang tid med hvilken betydning fødsel som metafor har i Johannesevangeliet.

Seim var første kvinne til å bli dekan ved Universitetet i Oslo og åpnet dører for andre. Hun var etterspurt i utdannings- og forskningspolitiske sammenhenger og var kjent for sin brede og solide kompetanse og skjønn. Hun nøt stor tillit og imponerte med sin kunnskap og klokskap.

Hennes rolle i økumenisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt kan knapt overvurderes. Hun deltok i de luthersk-katolske samtalegrupper i flere tiår. Hennes grundige og overbevisende arbeid med tekstfortolkning la grunnlaget for et bedret forhold mellom de to kirkesamfunn. Mye av hennes teologiske faglighet fikk her utløp. Hun satt i styret for Det økumeniske instituttet i Strasbourg i to perioder og huskes der med varme og takknemlighet. Hun var medlem av den internasjonale luthersk-katolske samtalegruppen. Der brukte hun sin nytestamentlige kompetanse til å gi bidrag til nytolkning av kirke- og embetsforståelse, av stor betydning for et bedre forhold mellom de to kirkesamfunn. Det er vemodig å tenke på at da det nylig avviklede besøket av pave Frans i Lund, forberedte hun seg på sin siste reise.

I Lærenemda for Den norske kirke gjorde hun en uvurderlig innsats som bibeltolker, ved å legge et grunnlag for kirkens aksept av homofilt samliv. Etter åtte år som leder for Det norske institutt i Roma hadde hun sett frem til å få bedre tid til å forske og skrive. Og hun gledet seg til å komme nærmere familie og barnebarn og bruke tid med dem. Slik skulle det ikke bli, men hennes mangfoldige arbeidsinnsats er av en slik kvalitet at den har varighet. Det teologiske fakultet har mistet en kjær kollega, som vil bli dypt savnet. Våre tanker går til hennes nærmeste og i særlig grad døtrene Runhild og Ingrid med familier, og søsteren Kristine. Vi deler sorgen og minnes Turids Karlsen Seim i takknemlighet.

Publisert 8. nov. 2016 12:32 - Sist endret 8. nov. 2016 12:32