Dansk toppforsker til Norden-prosjekt

Jes Fabricius Møller er ansatt som professor II ved Det teologiske fakultet. Han vil være tilknyttet forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900», som er en del av storsatsningen UiO:Norden.

Jes Fabricius Møller. Foto: Aarhus Universitet

Møller deler til daglig tiden sin mellom Grundtvigcenteret ved Aarhus Universitet og Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet. Grundtvigcenteret er lokalisert i København, så veien er kort mellom hans to arbeidssteder.

Saxo-Instituttet har historie, arkeologi, etnologi, gresk og latin i sin portefølje. Her har Møller vært lektor siden 2008. Han tok sin grunnutdanning og phd-grad ved samme institutt, og publiserte der i 2003 sin avhandling «Biologismer: naturvidenskab og politik ca. 1850 – 1930».

I 2014 ble Møller ansatt som professor ved Grundtvigcenteret. Senteret er en del av Afdeling for Teologi på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Sentralt i senterets virksomhet står arbeidet med en digital utgave av Grundtvigs skrifter med kommentarer. Forskerne på senteret arbeider innenfor feltene som Grundtvig selv var opptatt av; teologi og kirke, demokrati og folkelighet og pedagogikk og folkeopplysning.

Det er særlig 1800-tallet og samfunnsutviklingen i Norden i denne perioden som har vært tema for Møllers forskning. Han var blant annet medredaktør av et større verk om den dansk-prøyssiske krigen i 1864 og dens innvirkning på det danske samfunnet. Han har også arbeidet med ringvirkningene av at Danmark måtte gi fra seg Norge i 1814.

Ved Grundtvigcenteret har han særlig fokus på Grundtvigs betydning for dansk og nordisk samfunnsliv på 1800-tallet. Han har tatt til ordet for å revidere forholdet mellom Grundtvig og den danske historien. Han mener Grundtvigs betydning er feilvurdert på flere felter i en periode av historien hvor grunnlaget for dagens samfunnsmodell ble lagt. Grundtvig kan derfor være en nøkkel for å forstå utviklingen fra hans egen samtid og frem til i dag.

Møller har i tillegg til en omfattende vitenskapelig produksjon markert seg som en ivrig formidler og samfunnsdebattant i Danmark. Han har blant annet skrevet en rekke artikler, kommentarer og anmeldelser for Kristeligt Dagblad. Han har også i en årrekke vært fast kommentator for Danmarks Radio ved Dronningens nyttårstale og andre kongelige begivenheter.   

Forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» er et tverrfaglig prosjekt i samarbeid mellom Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet, Nasjonalbiblioteket og Stortingsarkivet og et tilknyttet nordisk forskernettverk. Forskerne kommer fra en rekke ulike fag, som historie, jus, teologi, idéhistorie, statsvitenskap og litteraturvitenskap. Prosjektet er en del av UiO:Norden, som er en av tre tematiske hovedsatsinger ved Universitetet i Oslo.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 17. feb. 2016 09:53 - Sist endret 18. feb. 2016 14:26