Kari Elisabeth Børresen er død

Vår sterke og energiske kollega, Kari Elisabeth Børresen, døde i går i ettermiddag på Diakonhjemmet sykehus etter en tids sykdom.

Kari Elisabeth Børresen var som kjent den første professor i feministisk teologi og kjønnsstudier i Norge og ved fakultetet, og var en sann pioner enten det gjaldt feminist-kritiske studier eller tverrfaglighet. Hun lot seg vanskelig sette i bås. Hennes akademiske stamina var stor. Det er ikke mange månedene siden hun sendte inn og fikk godkjent et paper til en konferanse.

Hun var kjent for sin skarphet, men også sin inkluderende holdning overfor andre og ikke minst yngre kolleger. Som i det akademiske, var hun også utholden i livet og levde i mange år med sykdom som tidvis vendte tilbake og truet helsen, men hun ga ikke opp og kom tilbake gang på gang. Vi kommer til å savne hennes klare, presise og kritiske kommentarer, hennes skarpe og varme tilstedeværelse.

Vi lyser fred over Kari Elisabeths minne!

Publisert 6. apr. 2016 13:58 - Sist endret 6. apr. 2016 13:58