Berge Furre er død

Fakultetet mottok i dag den triste beskjeden om at professor emeritus Berge Furre gikk bort mandag ettermiddag.

Dekan Aud Tønnessen sier at med Furre kom en ny tid på fakultetet.

-Han tok det sosiale og politiske engasjementet fra sin tid i politikken med inn i jobben som professor i kirkehistorie. Hans engasjement for de svake preget også hans teologi, forteller hun.

Fakultetet hadde et sterkt ønske om å ansette Furre, og kalte ham til stillingen i 1991. Hans evner som  retoriker og folketaler gjorde ham til en meget populær foreleser, og han maktet å holde studentene i ånde på en måte få andre kunne. Han ga alt, og trivdes i studentenes selskap.

De siste årene før han gikk av som professor var det særlig de jordløse i Brasil som engasjerte Furre. Han lærte seg portugisisk så godt at han til og med kunne holde taler på språket. I Brasil kunne Furre kombinere sitt politiske og sosiale engasjement med teologien for fullt. Kirkelige, politiske og miljømessige spørsmål ble alle berørt når han arbeidet med de jordløse og deres rettigheter, og i forlengelsen av dette skrev han også om de kristne karismatiske bevegelsene som mange fattige var en del av.

Publisert 12. jan. 2016 21:28 - Sist endret 12. jan. 2016 21:30